Yt-neuvottelut turvalaitetöistä alkavat

VR Track käynnistää elokuussa yhteistoimintaneuvottelut sähköisten turvalaitetöiden ulkoistamisesta Liikenneviraston kunnossapitoalueella 6. Kunnossapitoalue ulottuu Kouvolasta mm. Pieksämäelle, Lahteen ja Kotkaan. Neuvottelut koskevat sähköisiä turvalaitetöitä tekevää henkilöstöä.

VR Track on solminut aiesopimuksen turvalaitetöitä tarjoavan yhteistyökumppanin kanssa. Aiesopimuksen tarkoitus on selvittää yhteistyön mahdollisuuksia ja neuvotella varsinaisesta sopimuksesta.

Jos yhteistyösopimus toteutuu, on mahdollista, ettei VR Track enää tarjoa työtä sähköisten turvalaitteiden asentajille tai töitä johtaville toimihenkilöille sopimusta koskevalla alueella. On myös mahdollista, että töiden määrä vähenee.

Alustavan arvion mukaan mahdolliset irtisanomiset kohdistuisivat korkeintaan 13 henkilöön.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu