VR-konsernin tulos pysyi tyydyttävänä

17.02.2011 09:00
VR-konsernin tulos pysyi tyydyttävällä tasolla vuonna 2010. Konsernin liikevoitto oli 43,1 (28,9) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 30,0 (18,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 1 422,6 miljoonaa euroa, jossa oli 2,2 prosenttia kasvua edellisvuodesta. Konsernin rahoitusasema säilyi vahvana. – Tulos oli odotusten mukainen. Suomen talouden elpyminen näkyi sekä logistiikkatoiminnoissa että matkustajaliikenteessä. Tulosparannukseen vaikutti olennaisesti kustannustason pysyminen maltillisena, mutta myös se, että teollisuuden kuljetusmäärät olivat nousussa, toimitusjohtaja Mikael Aro sanoo. VR-konsernissa vuonna 2009 käynnistetty muutosohjelma eteni suunnitelmien mukaan. – Logistiikkatoimintoja tehostettiin huomattavasti viime vuoden aikana. Matkustajaliikenteessä tavoitteena on parantaa asiakkaiden matkustuskokemusta. Viime vuonna teimme päätökset yhteensä 150 miljoonan euron kalustohankinnoista, Aro sanoo. Vuoden 2012 loppuun kestävän muutosohjelman tavoitteena on parantaa VR-konsernin kannattavuutta vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa. Henkilöstövähennykset ovat suuruudeltaan noin 1 200 henkilöä. Vähennykset pyritään toteuttamaan lähinnä eläkkeelle siirtymisen ja uudelleensijoittumisen avulla. Kasvua logistiikassa VR-konsernin logistiikkatoimintojen eli VR Transpointin kuljetukset kasvoivat 10,4 % edellisvuoteen verrattuna. Rautatiekuljetukset kasvoivat 8,9 % ja autokuljetukset 17,4 %. Logistiikkatoimintojen liiketappio supistui edellisvuoden 36,9 miljoonasta eurosta 1,0 miljoonaan euroon. Siitä rautatielogistiikan liiketappio oli 5,2 miljoonaa euroa. VR Transpoint uudisti viime vuonna koko kuljetusjärjestelmänsä. Junaliikenteessä painopiste oli rataverkon ja maantieliikenteessä terminaaliverkoston käytön tehostamisessa. Myös myynti- ja asiakaspalveluorganisaatioita uudistettiin. Tavoitteena on tarjota asiakkaille kokonaisvaltaista kuljetuspalvelua, joka sisältää sekä juna- että autokuljetukset lisäpalveluineen. Konsernin matkustajaliikenne kasvoi maltillisesti. Junaliikenteessä matkojen määrä kasvoi 2,1 %. Myyntikanavista eniten kasvoi verkkokauppa. Sen osuus lipunmyynnistä oli 20,6 %. Linja-autoliikenteessä kasvua oli 23,0 %, mikä johtui pääkaupunkiseudulla voitetuista uusista linjoista. Matkustajaliikenteen liikevoitto oli 38,0 (36,0) miljoonaa euroa. VR Trackin liikevaihto laski infrarakentamisen yleisen vähenemisen takia 15,2 %. Infrarakentamisen liikevoitto laski 6,8 miljoonaan euroon, kun se oli edellisenä vuonna 26,0 miljoonaa euroa. Kasvua tukevia investointeja VR-konsernin investoinnit olivat 149,8 (134,5) miljoonaa euroa. Eniten investoitiin junakalustoon, yhteensä 50,8 miljoonaa euroa. Investoinneista 44,3 miljoonaa euroa oli Liikenneviraston kanssa sovittua ratojen perusparannuksen rahoitusosuutta. VR-konserni rahoittaa Oulu−Seinäjoki-rataosuuden lisäksi Tampereen ja Oriveden välisen radan perusparannusta sekä Kotolahden sataman ratapihan kunnostusta. Tulevaisuuden näkymät Logistiikka-alan ennustettavuus on heikentynyt, koska kuljetusmäärät ovat pysyneet alkuvuonna ennakoitua alhaisemmalla tasolla. Kuljetusmäärien odotetaan kuitenkin kasvavan viime vuodesta. Uusia kasvualueita ovat kierrätys ja jakelutoiminta Venäjällä. Matkustuksen uskotaan edelleen kasvavan maltillisesti. Venäjän-matkojen odotetaan kasvavan selvästi viime joulukuussa avatun nopean Allegro-yhteyden ansiosta. Junaliikenteessä VR ottaa käyttöön kysyntäpohjaisen hinnoittelun vaiheittain kesästä alkaen. Uudistuksen arvioidaan parantavan junien täyttöastetta, kun hiljaisemmille lähdöille voi ostaa nykyistä edullisempia lippuja. Vuosi 2011 on haasteellinen VR Trackille. Markkinat supistuvat radanrakentamisessa, joka on yhtiön merkittävin liiketoiminto. VR-konsernin keskeiset tunnusluvut

Uutisarkistoon