VR Group, turvallisuus

Turvallisuus on toimintamme kulmakivi

VR Group huolehtii siitä, että matkustajat ja tavarat pääsevät turvallisesti perille. Minimoimme myös turvallisuusriskit työpaikoilla.

VR Groupissa turvallisuustyöllä ei vain torjuta onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Tarkoituksenamme on varmistaa konsernin toimintaedellytykset kaikissa olosuhteissa.

Huolehdimme siitä, että junaliikenne ja matkustaminen sujuvat turvallisesti. Varmistamme myös, että työnteon toimintatavat ja olosuhteet ovat turvallisia. 

VR Groupin turvallisuustyö pitää sisällään myös tietoturvallisuuden ja toimitilojen turvallisuuden. Näin suojaamme konsernin omaisuuden.  

Luomme turvallisuuskulttuuria yhdessä

Turvallisuus on olennainen osa jokapäiväistä työtä – huolehdimme siitä jatkuvasti ja laadusta tinkimättä.

Toimiva turvallisuuskulttuuri edellyttää yhdessä tekemistä: koko henkilökunnan aktiivisuutta ja vastuuta oman toimintansa turvallisuudesta.