Sidosryhmät

Säännöllinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta raideliikennemarkkina kasvaa ja ihmisten ja tavaroiden liikkumisesta tulee aiempaa kestävämpää. Yhteistyön myötä pystymme vastaamaan meihin kohdistuviin odotuksiin ja toisaalta parantamaan omia toimintaedellytyksiämme. 

Järjestelmällisen yhteistyön ja vuoropuhelun avulla varmistetaan raideliikennemarkkinan kasvu, mikä edellyttää oikein kohdennettuja ja asiakastarpeeseen pohjautuvia infrainvestointeja. Kestävän raideliikennejärjestelmän kehittäminen tukee tavoitteita yhteiskunnan päästöttömyydestä, saavutettavuudesta sekä huoltovarmuudesta. 

Sidosryhmämme voi jakaa liiketoimintaan liittyviin toimijoihin, julkisiin tahoihin sekä konsernista kiinnostuneisiin järjestöihin ja muihin toimijoihin.

Kuva VR Groupin sidosryhmistä

Asiakkaat ja liiketoimintakumppanit   

Yhtiömme liiketoimintaan liittyviä sidosryhmiä ovat asiakkaat ja liiketoimintakumppanit, kuten alihankkijat Suomessa ja ulkomailla. 

Liiketoimintayksikkömme kehittävät jatkuvasti palveluitaan asiakkaitaan kuunnellen ja yhdessä heidän kanssaan, oli kyse sitten esimerkiksi VR:n digitaalisten kanavien kehityksestä tai junapalveluista kotimaassa tai VR Transpointin logistiikkaratkaisuista teollisuudelle. 

Toteutamme palveluitamme yhdessä liiketoimintakumppaniemme kanssa, esimerkiksi VR Transpointin kotimaan maantieliikenteessä liikennöivät pääsääntöisesti alihankkijat eli sopimusliikennöitsijät.  

Julkiset sidosryhmät

Julkisia sidosryhmiämme ovat valtio-omistaja, kansalliset ja kansainväliset päätöksentekijät, liikenne- ja viestintäministeriö sekä eri viranomaiset, joista keskeisiä konsernin toiminnan kannalta ovat Väylävirasto ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tärkeitä sidosryhmiä ovat myös kaupungit ja maakunnat, joiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua.

Koko rautatiesektoria ja sitä kautta merkittävää osaa yhtiön toiminnasta säännellään tarkasti sekä Euroopan unionissa että kansallisesti. Sääntely on dynaamista ja muuttaa toimintaympäristöämme jatkuvasti. 

Järjestöt 

Teemme tiivistä yhteistyötä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Henkilöstöämme on mukana työehtosopimustoiminnassa Rautatiealan unionissa, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL:ssä, VR Akavassa, Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden liitossa, Toimihenkilöliitto ERTO:ssa, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:ssa ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:issa.

Tavoitteenamme on ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua ja säännöllisiä tapaamisia myös kansalaisjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi junien vammaispalveluita olemme kehittäneet sekä kaluston että palvelujen osalta yhdessä.

Jäsenyydet

Olemme Palvelualojen työnantajat Palta ry:n jäsen, joka on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenlitto. Kuulumme myös Keskuskauppakamariin.

Kuulumme Finnish Business & Societyn (FIBS) vastuullisen yritystoiminnan verkostoon. Olemme jäsenenä Climate Leadership Coalition (CLC) -yhdistyksessä. Yhdistys kokoaa yhteen esimerkillisiä yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen hillintään. Olemmekin edelläkävijä esimerkiksi uusiutuvan energian laajamittaisessa hyödyntämisessä junaliikenteessä. Lisäksi olemme liittyneet YK:n Global Compact -verkostoon, joka edistää liiketoiminnan vastuullisuutta YK:n periaatteiden mukaisesti.

Pohjolan Liikenne kuuluu Linja-autoliittoon ja VR Transpoint Logistiikkayritysten Liittoon (LOGY ry). Avecra on Majoitus- ja Ravintolapalvelut MaRan jäsen.

Kansainvälinen yhteistyö

Rautatiealan tärkeimmät kansainväliset järjestöt ovat Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyhtiöiden yhteisö CER, Kansainvälinen rautatieliitto UIC ja Kansainvälisen kuljetusoikeuden yhteistyöjärjestö CIT.

CER hoitaa rautatiesektorin EU-edunvalvontaa. UIC taas toimii alan maailmanlaajuisena yhteistyöjärjestönä ja Euroopan tasolla tutkimuksen sekä teknisen kehitystyön yhteistyöfoorumina. Kansainvälisen kuljetusoikeuden yhteistyöjärjestössä CIT:ssä sovitaan COTIF-sopimuksen käytännön toimeenpanosta kansainvälisessä rautatieliikenteessä. COTIF on kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu