Kun logistiikka ratkaisee

VR Transpoint nyt

Uudet veturit leikkaavat dieselvedon päästöjä

VR Groupin uudet dieselveturit on suunniteltu erityisesti tavaraliikenteen tarpeisiin. Lähes kaksi kertaa vanhoja dieseleitä tehokkaammat veturit ovat vähäpäästöisiä, ja tarvittaessa niissä voi käyttää polttoaineena biodieseliä. Lähes hiilineutraalien kuljetusketjujen muodostaminen myös sähköistämättömillä rataosilla on pian aikaisempaa yksinkertaisempaa.

19.6.2019 - VR Transpoint nyt

Ralli tuottaa tarkkaa tietoa ja ohjaa toimimaan oikein

Uudella toiminnanohjausjärjestelmällä ohjataan kaikkia rautatielogistiikan toimintoja tilauksesta tuotantoon ja laskutukseen asti. Myös asiakkaat saavat tehostettua omaa toimintaansa Rallin tuottaman tarkan tiedon avulla.

26.4.2019 - VR Transpoint nyt

Turvallisuus hyvällä tasolla, toimitusvarmuudessa kehitettävää

VR Transpoint sai vuoden 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksessa kiitosta toiminnan turvallisuudesta sekä henkilöstön palvelualttiudesta ja ongelmanratkaisukyvystä. Kehitettävää löytyi toimitusvarmuudesta.

1.2.2019 - VR Transpoint nyt

Kansainvälinen ja kotimaan maantielogistiikka yhdistettiin

Palvelujen räätälöinti ja paketointi onnistuvat nyt entistä paremmin, ja asiakkaita palvellaan nopeasti yhdeltä luukulta.

1.2.2019 - VR Transpoint nyt

Raskaiden ajoneuvojen uudet turvalaitteet suojaavat myös jalankulkijaa

Raskas liikenne on osallisena vain pieneen osaan pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden onnettomuuksista. Tulevaisuudessa turvallisuutta parantavat edelleen uusien kuorma-autojen pakolliset turvavarusteet.

10.9.2018 - VR Transpoint nyt

Raakapuun kuljetusten sesonkivaihtelut ovat tasoittuneet

Kuljetusten kysyntä on pysynyt korkeana koko alkuvuoden ajan. Lisäksi kuljetusvirtojen suunnat ovat muuttuneet.

19.6.2018 - VR Transpoint nyt