VR Group asettaa jatkossa myyntiin kierrätyspäätöksen saaneen kaluston

VR Group asettaa jatkossa julkisesti myyntiin kaluston, jolle se on antanut kierrätyspäätöksen. Myyntiin tuodaan tulevina vuosina matkustaja- ja tavaraliikenteen vaunuja sekä vetokalustoa.

Myyntiin asetetaan ainoastaan kierrätyspäätöksen saanutta kalustoa. Ennen myyntiä VR-konserni hyödyntää kalustosta kaikki varaosat, joita se tarvitsee liikenteessä olevan kaluston elinkaaren pidentämiseen ja ylläpitoon.

"Myytävä kalusto ei sellaisenaan ole liikennöintikuntoista, eikä VR Group vastaa myytävän kaluston turvallisesta käyttökunnosta, siirroista tai liikennekelpoisuudesta. Hyödynnämme jatkossakin kierrätettävästä kalustosta kaikki tarvitsemamme komponentit varaosiksi liikenteessä olevaan kalustoon, koska näiden varaosien saatavuus markkinoilta on heikkoa tai jo kokonaan loppunut. Jos kuitenkin löytyy ostaja, jolla olisi käyttöä kalustolle senhetkisessä kunnossaan, kierrätettävää kalustoa on jatkossa mahdollista ostaa", kertoo toimitusjohtaja Lauri Sipponen.

Aikaisemmin VR on myynyt vain yksittäisiä kalustoyksilöitä esimerkiksi museotarkoituksiin, eikä konkreettisia yhteydenottoja laajemmasta ostohalukkuudesta ole tullut ennen kuin aivan hiljattain.

"Tähän mennessä kierrätetyn kaluston määrä on ollut vähäinen suhteessa kaluston kokonaismäärään, mutta tulevaisuudessa kierrätysmäärät tulevat kasvamaan uusien kalustohankintojen korvatessa vanhenevaa kalustoa. Tämä on olennainen muutos nykytilanteeseen ja samalla kiinnostusta kaluston ostoon vaikuttaa olevan, joten jatkossa tarjoamme meille tarpeettoman, kierrätyskuntoisen kaluston julkisesti myyntiin", Sipponen jatkaa.

Jatkossa kaikki kierrätyspäätöksen saanut kalusto tuodaan myyntiin ja asiasta kerrotaan yhtiön verkkosivuilla. Jos varteenotettavia ostotarjouksia ei tule, kalusto päätyy materiaalikierrätykseen. Kierrätyksessä kaluston materiaalista päätyy uusiokäyttöön yli 90 prosenttia.

VR:n kalustostrategia tähtää junaliikenteen suosion kasvattamiseen

VR Group investoi parhaillaan laajasti uuteen kalustoon. Moderni kalusto on tehokkaampaa ja varmatoimisempaa sekä vastaa paremmin tämän päivän tarpeita muun muassa esteettömyyden ja matkustusmukavuuden suhteen. Matkustajaliikenteessä on käynnistetty lähijuna- ja yöjunakalustohankinnat, joihin VR on sitoutunut myös tuoreessa ostoliikennesopimuksessa liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Sopimuskauden päätyttyä ostoliikennesopimuksen sisältö avautuu kilpailutukselle, jolloin sopimuksen puitteissa hankittava kalusto on saatavilla kilpailutuksen voittaneelle taholle.

"Tavoitteemme on kasvattaa junaliikenteen suosiota ja investoimalla moderniin kalustoon varmistamme tulevaisuudessakin asiakkaillemme korkealaatuista matkustusmukavuutta ja toimitusvarmuutta. Kustannustehokas varaosakierrätys on osa vastuullisen yhtiön omaisuudenhallintaa ja se mahdollistaa sekä uudet investoinnit että vanhojen kalustoerien täysimääräisen hyödyntämisen liikenteessä elinkaarensa loppuun saakka", Sipponen toteaa.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu