Kaukojuna kesämaisemassa

VR Group edistää ilmastotyötä ympäristötavoitteisiin sidotulla valmiusluottosopimuksella

VR Group on allekirjoittanut 200 miljoonan euron valmiusluottosopimuksen, jonka marginaali riippuu ympäristötavoitteiden saavuttamisesta. Sopimus on osoitus yhtiön sitoutumisesta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja materiaalitehokkuuden parantamiseen. 

Uuden valmiusluottolimiitin (revolving credit facility, RCF) marginaaliin vaikuttavat kaksi VR Groupin ympäristötavoitteista. Yhtiö haluaa vähentää suoritekohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä 15 prosentilla ja nostaa kierrätysasteen 80 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Lainan marginaali muuttuu riippuen siitä, miten hyvin nämä tavoitteet saavutetaan.  

– Haluamme pienentää liikenteen ympäristövaikutuksia ja koko yhteiskunnan hiilijalanjälkeä, samalla kantaen oman vastuumme Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisesta. Tätä työtä tuemme nyt myös kestävän kehityksen mukaisella rahoituksella, VR Groupin talousjohtaja (CFO) Erkka Repo kertoo. 

Raideliikenne tuottaa jo lähtökohtaisesti vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot. Esimerkiksi henkilöautoon verrattuna päästöt raiteilla ovat keskimäärin 98 % pienemmät. VR Group on myös käyttänyt pitkään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, joka ei aiheuta ilmastopäästöjä. Hyvästä lähtötilanteesta huolimatta VR Group haluaa tehdä ympäristön eteen vielä enemmän. 

Kasvattamalla raideliikenteen suosiota VR Group pystyy kasvattamaan myös kädenjälkeään eli vähentämään asiakkaidensa ja koko Suomen päästöjä. Jo nyt VR Groupin vaikutuksesta liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 0,5 miljoonaa tCO2e pienemmät, mikä vastaa noin 50 000 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä vuodessa.

Sopimus ympäristötavoitteisiin sidotusta valmiusluottolimiitistä on solmittu pankkisyndikaatin kanssa, jossa Nordea toimii koordinaattorina ja muita luotonantajia ovat Danske Bank A/S, Handelsbanken, OP Corporate Bank ja SEB. Luottolimiittisopimuksen kesto on kolme vuotta, ja luotolla on kaksi yksivuotista jatko-optiota. Luottolimiittiä voidaan käyttää konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu