Ympäristö

Ympäristöystävällisyys on junaliikenteen vahvuus. Juna tuottaa vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot – tästä kilpailuvaltista pidämme huolta.

Haluamme olla ympäristöystävällisin matkustuksen ja kuljetuksen kumppani asiakkaille ja yhteiskunnalle.

Tavoitteen saavuttaminen vaatii energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttämistä sekä materiaalitehokkuutta.  

Ympäristölupaukset ohjaavat toimintaamme

Vaikka juna on jo nyt vihrein valinta, aina voi tehdä enemmän. Siksi olemme antaneet viisi ympäristölupausta vuosille 2013–2020. 

Ympäristölupausten tueksi on luotu ympäristöohjelma, johon VR Groupin liiketoiminnot ovat kirjanneet omat toimenpiteensä lupausten lunastamiseksi.

1. Energiaa säästäen eteenpäin

Tavoite: Energiatehokkuus paranee rautateiden matkustajaliikenteessä ja rautatielogistiikassa 20 %
Mittari: Energiankulutus megajouleina henkilö- tai tonnikilometriä kohti

Lähtöarvo: 0,46 MJ/hkm, 0,20 MJ/tkm
Tavoite 2020: 0,36 MJ/hkm, 0,16 MJ/tkm
Tilanne 2019: 0,33 MJ/hkm, 0,16 MJ/tkm
(Tilanne 2018: 0,36 MJ/hkm, 0,16 MJ/tkm)

Lue lisää energiatehokkuudesta

2. Uusiutuvaa energiaa enemmän

Tavoite: Uusiutuvan energian osuus koko VR-konsernin energiankulutuksesta on yli 70 %
Mittari: Uusiutuvan energian prosenttiosuus kaikesta konsernin käyttämästä energiasta

Lähtöarvo: 52 %
Tavoite 2020 > 70 %
Tilanne 2019: 67 %
(Tilanne 2018: 66 %)

Lue lisää uusiutuvan energian käytöstä

3. Puhtaan maan ja maiseman puolesta

Tavoite: Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ja kemikaaleja käytettäessä ei satu merkittäviä maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja.
Mittari: Pienten ja merkittävien vuotojen lukumäärä.

Lähtöarvo: VAK 0 kpl, kemikaalit 0 kpl
Tavoite 2020: VAK 0 kpl, kemikaalit 0 kpl 
Tilanne 2019: VAK 0 kpl, kemikaalit 0 kpl
(Tilanne 2018: VAK 1 kpl, kemikaalit 0 kpl)

Lue lisää ympäristötyöstä puhtaan maan ja maiseman hyväksi

4. Vähemmän kulutusta, enemmän kierrätystä

Tavoite: Kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä on alle 5 %
Mittari: Kaatopaikalle joutuvan jätteen prosenttiosuus jätteen kokonaismäärästä (pl. romutus)

Lähtöarvo: 20 %
Tavoite 2020 < 5 %
Tilanne 2019: 2 %
(Tilanne 2018: 1 %)

Lue lisää kierrätyksen lisäämisestä

5. Vihrein valinta

Tavoite: VR:n toimintaa ympäristöystävällisenä pitävien määrä on yli 82 %.
Mittari: Asiakastutkimuksessa* VR:n toimintaa ympäristöystävällisenä pitävien prosenttiosuus

Lähtöarvo: 79 %*
Tavoite 2020 > 82 %
Tilanne 2019: 80 %
(Tilanne 2018: 79 %)

(*Mittaustapa muuttunut vuonna 2017)