Juna kauniissa maisemassa

Ympäristö

Raideliikenne on lähtökohtaisesti energiatehokkain ja vähäpäästöisin liikennemuoto – ja siksi ratkaisevassa asemassa, kun tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Kasvattamalla raideliikenteen suosiota pystymme kasvattamaan myös kädenjälkeämme eli vähentämään asiakkaidemme ja koko Suomen päästöjä.

Olemme VR Groupissa tehneet pitkäjänteisesti työtä päästöjen vähentämiseksi. Olemme esimerkiksi lisänneet sähkövetoista liikennettä, ottaneet käyttöön energiatehokasta vetokalustoa ja kasvattaneet junakokoja. Vaikka olemme jo vihrein valinta, haluamme tehdä ympäristön eteen vieläkin enemmän. Siksi olemme asettaneet koko konserniamme koskevat kunnianhimoiset ympäristötavoitteet vuosille 2021–2025.

Vaikka olemme jo vihrein valinta, haluamme tehdä ympäristön eteen vieläkin enemmän.

Ympäristötavoitteita on neljä. Haluamme vähentää suoritekohtaisia päästöjä ja energiankulutusta 15 prosentilla vuoteen 2025 mennessä vuoden 2019 tasosta. Energiatehokkuutta mitataan energiankulutuksella matkustajaliikenteen henkilökilometriä kohden ja rautatielogistiikan tonnikilometriä kohden. Materiaalitehokkuutta pyrimme lisäämään nostamalla konsernimme kierrätysasteen 80 prosenttiin ja sitouttamalla toimitusketjua ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Kemikaaliturvallisuuden tavoite on välttää merkittävät kemikaalivuodot sekä vaarallisten aineiden kuljetuksessa että kemikaaleja käsiteltäessä.

Piirretty kuvituskuva: mies ja koira

Ympäristövastuun vastuullisuuslupaus

Pienennämme liikenteen ympäristövaikutuksia ja yhteiskunnan hiilijalanjälkeä

Kädenjälkemme vastaa kaksinkertaisesti Vaasan vuosipäästöjä

Matkustaja- ja tavaraliikenteen hiilikädenjälkemme on noin 4,5-kertainen tuottamamme liikenteen energiankulutuksen päästöihin verrattuna. Tämä 527 000 tCO2e kädenjälki tarkoittaa sitä, että Suomen päästöt ovat ansiostamme noin kahden Vaasan kokoisen kaupungin verran vähäisemmät.

Ympäristötavoitteet vuosille 2021–2025
Ympäristötavoite   Lähtötilanne 2019
Päästöjen vähentäminen Kasvihuonekaasupäästöt suoritetta kohden vähenevät 15 % 0 (vertailuvuosi)
Energiatehokkuuden lisääminen Energiankulutus suoritetta kohden vähenee 15 % 0 (vertailuvuosi)
Materiaalitehokkuuden lisääminen Kierrätysaste on 80 %
Merkittävät toimittajat sitoutuvat jatkuvaan parantamiseen (uudet sopimukset)
60
Ei edellytetty aiemmin
Kemikaaliturvallisuus Ei merkittäviä vuotoja (kpl) 0

 

Lue lisää siitä, miten VR Groupin ympäristötavoitteet suhteutuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Tutustu VR Groupin aiempiin, vuosien 2013–2020 ympäristölupauksiin ja niiden toteutumiseen

Lue täältä VR Groupin ympäristöpolitiikka

Vuoden 2023 vastuullisuusraportti

Lue lisää VR Groupin ympäristötyöstä vuoden 2023 vastuullisuusraportista. 

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu