Vectron

VR Group julkaisee vihreän rahoituksen viitekehyksen

VR-Yhtymä Oyj (VR Group) on perustanut vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) integroidakseen vastuullisuustavoitteensa rahoitukseensa entistä vahvemmin.

Vihreän rahoituksen viitekehys on suunniteltu tukemaan kehyksen mukaisten kestävän kehityksen hankkeiden tai projektien rahoittamista tai jälleenrahoittamista. Kehyksen mukaiset hankkeet ja projektit sisältävät investointeja puhtaaseen liikenteeseen, uusiutuvan energian projekteihin ja VR Groupin omistamien tai hallinnoimien rakennusten energiatehokkuuteen. Ympäristötavoitteet, joihin viitekehyksen mukaisten lainojen varat kohdennetaan, liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja erityisesti vuotuisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, uusiutuvan energian tuottamiseen ja energian säästöön.

“Uskomme, että VR Groupilla on suuri rooli kriittisen ja kiihtyivän vihreän siirtymän edistämisessä kaikkialla pohjoismaissa. Kasvattamalla merkittävästi ympäristöystävällisen julkisen liikenteen ja raideliikenteen suosiota haluamme johtaa muutosta kestävän liikenteen ja logistiikan osalta. Tämän vuoksi olemme käynnistäneet mittavan investointiohjelman. Vihreän rahoituksen kehyksen avulla voimme tarjota sijoittajille mahdollisuuden rahoittaa VR Groupin panostuksia kestävään liikenteeseen”, sanoo vt. toimitusjohtaja Topi Simola, VR Group. 

VR Group on asettanut koko konsernia koskevat kunnianhimoiset ympäristötavoitteet vuosille 2021–2025, jotka koostuvat päästöjen vähentämisestä, energiatehokkuuden lisäämisestä, materiaalitehokkuuden lisäämisestä ja kemikaaliturvallisuudesta. VR Group on myös sitoutunut Suomen valtion asettamiin ilmastotavoitteisiin, joiden mukaan Suomi olisi hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen.

Nordea toimi neuvonantajana vihreän rahoituksen viitekehyksen laatimisessa. Vihreän rahoituksen arviointiin erikoistunut palveluntarjoaja CICERO Shades of Green on antanut viitekehykselle riippumattoman arvion.

Lisätietoja:
Vihreän rahoituksen viitekehys, the Second Opinion sekä riippumattoman arvioijan tarkastus valmistuttuaan löytyvät osoitteesta: https://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/info/sijoittajalle/


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu