VR Groupin ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla; listalleottohakemus jätetty; ja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltion valinta

VR Groupin ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla; listalleottohakemus jätetty; ja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltion valinta

VR-Yhtymä Oyj, Pörssitiedote, 30.5.2022, klo 14.00

VR-Yhtymä Oyj (”VR Group”) tiedotti 20.5.2022 päätöksestään laskea liikkeeseen 300 miljoonan euron suuruinen senior-ehtoinen vakuudeton vihreä joukkovelkakirjalaina. Vihreälle joukkovelkakirjalainalle maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa. Vihreä joukkovelkakirjalaina erääntyy 30.5.2029.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt vihreän joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen, joka tulee olemaan saatavilla englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/info/sijoittajalle/joukkovelkakirjalainat/

VR Group on tänään jättänyt hakemuksen vihreän joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n vastuullisten joukkovelkakirjalainojen pörssilistalle. Kaupankäynnin vihreällä joukkovelkakirjalainalla odotetaan alkavan 30.5.2022 kaupankäyntitunnuksella ”VRGROUP”.

Liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään hankkeisiin ja projekteihin, jotka noudattavat VR Groupin vihreän rahoituksen viitekehystä (Green Finance Framework). Hankkeet sisältävät investointeja puhtaaseen liikenteeseen, uusiutuvan energian projekteihin ja VR Groupin omistamien tai hallinnoimien rakennusten energiantehokkuuteen. Tavoitteena on ilmastonmuutoksen lieventäminen maailmanlaajuisesti vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä, tuottamalla uusiutuvaa energiaa ja säästämällä energiaa.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank A/S (Global Coordinator), Nordea Bank Abp, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Nordea Bank Abp toimi vihreän rahoituksen strukturoinnin neuvonantajana (Green Structuring Advisor).

VR Group ilmoittaa lisäksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 3 §:n mukaiseksi säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi Suomen.

VR-Yhtymä Oyj

Erkka Repo
Talousjohtaja

Lisätietoja:

https://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/info/sijoittajalle/

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa joukkovelkakirjalainaa, eikä joukkovelkakirjalainaa myydä maissa, joissa joukkovelkakirjalainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen sen rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. VR Groupilla, Danske Bank A/S:llä, Nordea Bank Abp:lla, OP Yrityspankki Oyj:llä tai Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lla tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset VR Groupin arvopapereihin, kuten joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous joukkovelkakirjalainasta yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” esiteasetuksen (2017/1129, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tietoja julkaisijasta VR-Yhtymä Oyj

VR Group on matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon vastuullinen palveluyritys, joka kuljettaa kohti hyvinvoivaa ja hiilineutraalia Suomea. Pidämme yhteiskunnan liikkeessä huolehtimalla arjen sujuvista matkoista ja kuljetuksista, vankalla 160 vuoden kokemuksella. Edistämällä sähköisen raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota vähennämme koko Suomen päästöjä.

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 838,3 miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskenteli yli 5 600 rautaista ammattilaista. Junillamme tehtiin 55 miljoonaa matkaa ja kuljetettiin 37,4 miljoonaa tonnia tavaraa. 

Yrityksemme on Suomen valtion omistama, ja toimimme kotimaan lisäksi erityisesti Pohjoismaiden lähimarkkinoilla. Haemme aktiivisesti kasvua ja tähtäämme huipulle. Mitä paremmin me onnistumme, sitä enemmän yhteiskunta ympärillämme hyötyy – olemme yhteisellä matkalla maailman parhaaksi. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu