VR Groupin heinä-syyskuun 2022 liiketoimintakatsaus

VR-Yhtymä Oyj, osavuosikatsaus, 24.10.2022 klo 13.45 

VR Groupin heinä-syyskuun 2022 liiketoimintakatsaus  

Kaukoliikenteen matkamäärät palautuneet pandemiaa edeltäneelle tasolle

VR Groupin kannattavuus parani heinä-syyskuussa 2022 kaukoliikenteen matkamäärien palautuessa pandemiaa edeltäneelle tasolle. Tavaraliikenteessä idänliikenteen alasajosta johtuvaa kuljetusmäärien vähentymistä on pystytty osin paikkaamaan lisääntyneillä kotimaan kuljetuksilla.

Heinä-syyskuu 2022 (Q3) lyhyesti: 

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 53,3 % ja oli 336,7 (219,6) miljoonaa euroa. 

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 25,3 (12,2) miljoonaa euroa eli 7,5 % (5,6 %) liikevaihdosta. 

  • Liikevoitto oli 26,3 (12,6) miljoonaa euroa eli 7,8 % (5,7 %) liikevaihdosta. 

  • Liiketoiminnan rahavirta oli 44,4 (23,4) miljoonaa euroa. 

  • Matkamäärät kasvoivat heinä-syyskuussa 44,4 % kaukoliikenteen junissa, joissa tehtiin 3,8 (2,6) miljoonaa matkaa. 

  • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit laskivat -18,7 % ja olivat 7,5 (9,3) miljoonaa tonnia. 

  • Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin KTM Elisa Markula. Hän aloitti tehtävässään 30.8.2022. 

  • VR-Yhtymä osti ruotsalaisen bussi- ja raideoperaattori Arriva Sverigen. Yrityskauppa toteutui 1.7.2022. Yhtiön nimeksi on muutettu VR Sverige.

Avainluvut 

7-9/2022 

7-9/2021 

1-9/2022 

1-9/2021 

1-12/2021 

Liikevaihto, M€ 

336,7 

219,6 

779,5 

609,3 

838,3 

Liikevoitto, M€ 

26,3 

12,6 

-38,5 

-10,4 

-22,7 

% liikevaihdosta 

7,8  

5,7 

-4,9  

-1,7 

-2,7 

Vertailukelpoinen liikevoitto, M€* 

25,3 

12,2 

5,8 

-12,8 

-14,1 

% liikevaihdosta 

7,5  

5,6 

0,7  

-2,1 

-1,7 

Tilikauden voitto, M€ 

13,8 

7,9 

-23,6 

-6,5 

-13,7 

 

  

 

  

  

 

Liiketoiminnan rahavirta, M€ 

44,4 

23,4 

103,7 

79,4 

138,1 

Investoinnit, M€ 

49,4 

39,7 

124,2 

119,3 

168,8 

 

  

 

  

  

 

Sijoitettu pääoma kauden  

lopussa, M€ 

1 939,9 

1 560,0 

1 939,9 

1 560,0 

1 583,1 

Sijoitetun pääoman tuotto  

(ROCE), % 

6,8  

1,0 

-0,4   

0,0 

-0,5 

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto, % 

6,1   

1,0 

3,0  

-0,1 

-0,0 

 

  

 

  

  

 

Korollinen nettovelka kauden lopussa, M€ 

383,3 

220,0 

383,3 

220,0 

238,1 

Nettovelkaantumisaste, % 

29,2  

17,3 

29,2 

17,3 

18,6 

 

  

 

  

  

 

Henkilöstö keskimäärin 

8 088 

5 625 

6 484 

5 642 

5 620 

* VR Group esittää vertailukelpoisen liikevoiton vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Vertailukelpoisen liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta.  

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty VR Groupin 2021 vuosikertomuksessa. 

Luvut ovat tilintarkastamattomia. 

 

 

 

 

 

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.  

Toimitusjohtaja Elisa Markula: 

”Kolmannella vuosineljänneksellä VR Groupin liikevaihto ja tulos kehittyivät alkuvuotta paremmin. Kaukoliikenne kehittyi suotuisasti, mutta lähiliikenne ei päässyt pandemiaa edeltäneelle tasolle. Tavaraliikenteessä kotimaan volyymi nousi, vaikka idänliikenteen alasajon myötä kokonaisvolyymi laski. 

Kaukoliikenteen matkamäärät nousivat hyvälle, pandemiaa edeltäneelle tasolle, pääosin vapaa-ajan matkustamisen kasvun ansiosta. Heinäkuussa tehtiin historiallinen kuukausikohtainen matkamääräennätys, eli 1,4 miljoonaa matkaa, joka oli 46 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021 ja 17 prosenttia enemmän kuin pandemiaa edeltävänä vuonna 2019. Elo-syyskuun matkamäärät olivat 2 prosenttia yli pandemiaa edeltäneen tason. 

VR:n lähiliikenteessä matkamäärät ovat palautuneet hitaammin. Kolmannella neljänneksellä matkustaminen lähiliikenteessä kasvoi noin 50 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, mutta oli edelleen 13 prosenttia vähemmän kuin ennen pandemiaa. Myös lähiliikenne painottuu kaukoliikenteen tapaan enemmän vapaa-ajan matkustamiseen. 

Tavaraliikenteessä kuljetusvolyymi oli noin 20 prosenttia edellisvuotta alempi, mihin vaikutti suunniteltu luopuminen idänliikenteestä. Aiemmin tiedotetun mukaisesti VR:n idän tavaraliikenne lakkaa kokonaan viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. Kotimaan tavaraliikenteessä kaikkien kuljetusten kysyntä on kasvanut merkittävästi, mikä korvaa osan idänliikenteen volyymista. Kasvua ovat vauhdittaneet erityisesti raakapuun kohonneet kuljetusmäärät kotimaassa ja elokuussa tehtiin uusi raakapuukuljetusten ennätys, 1,2 miljoonaa kuutiometriä. 

VR Group laajentui Ruotsiin yrityskaupalla, joka toteutui heinäkuun alussa. VR Sverige (ent. Arriva Sverige) on bussi- ja raideliikenteen operaattori Tukholmassa, Itä-Götanmaalla ja Skånessa. VR Sverige työllistää noin 3400 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 300 miljoonaa euroa. Toimintojen integrointi on käynnistynyt odotetusti.” 

Kuluvan vuoden näkymät 

VR Group odottaa, että vuoden 2022 viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto pysyy lähellä viime vuoden tasoa. 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja maailmanpoliittinen epävarmuus vaikuttavat merkittävästi VR Groupin liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Uhkana on, että sodan pitkittyminen heikentää yleistä talouskasvua, nostaa energian hintoja ja kiihdyttää inflaatiota, nostaa korkotasoa sekä vaikeuttaa rahoituksen saatavuutta. Suurta epävarmuutta liittyy myös siihen, kuinka laajasti maailmanpoliittinen tilanne heijastuu tavarakuljetuksiin ja miten junamatkustamisen elpyminen jatkuu koronapandemian jäljiltä. 

Junamatkustus on toistaiseksi elpynyt koronapandemian hellitettyä odotettua nopeammin. Kaukoliikenteen matkamäärien odotetaan olevan lähellä vuoden 2019 tasoa. Matkamäärien pysyminen korkeina edellyttää työmatkustuksen palautumista sekä vahvan vapaa-ajan matkustuksen jatkumista. Junamatkustuksen vetovoimaisuuteen vaikuttaa myös sähkön ja polttoaineiden hintojen kehitys. Sähkön poikkeuksellisen korkean hintatason odotetaan vaikuttavan negatiivisesti matkustajaliikenteen kannattavuuteen loppuvuoden aikana. 

Idänkuljetusten väheneminen on vaikuttanut negatiivisesti VR Transpointin alkuvuoden kuljetusvolyymeihin. Idän tavaraliikenteestä oli loppunut noin 65 % syyskuun loppuun mennessä. Idänliikenteen odotetaan loppuvan kokonaan kuluvan vuoden aikana. Osan idänliikenteen volyymimenetyksistä odotetaan korvautuvan kotimaan kysynnän kasvulla. Erityisesti raakapuukuljetusten määrä on ollut merkittävässä kasvussa, ja ylipäätään raaka-aineiden kuljetus läntisiä reittejä pitkin lisääntyy. 

Kokonaisuutena tavaraliikennevolyymien uskotaan jäävän viime vuodesta. Kotimaan tavarakuljetusten sopimuksissa on käytössä indeksiehto, jonka mukaan energian hinnan muutokset otetaan huomioon toimitushinnoissa. Tämän johdosta energian hinnan muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta tavaraliikenteen kannattavuuteen. 

Pidemmällä tähtäimellä VR Groupin liiketoimintaa tukevat ympäristötietoisuuden ja kaupungistumisen megatrendit. Suhtautuminen raide- ja joukkoliikenteeseen on yhteiskunnan tasolla myönteistä, ja sekä matkustaja- että tavaraliikenteen asiakkaat pyrkivät enenevissä määrin lisäämään raideliikenteen käyttöä. VR Group kasvattaa rautateiden liikennemuoto-osuutta myös aktiivisesti omilla toimillaan ja vastaamalla asiakkaiden odotuksiin.

VR-Yhtymä Oyj 

Hallitus 

Lisätietoja: 

VR Groupin mediadeski, puh. 029 434 7123 

 

Liitteet: VR Groupin heinä-syyskuun 2022 liiketoimintakatsaus (pdf)

Tietoja julkaisijasta VR-Yhtymä Oyj

Olemme matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon vastuullinen palveluyritys, joka luo edelläkävijänä liikkumisen tulevaisuutta Suomessa ja Pohjoismaiden lähimarkkinoilla. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista ja kuljetuksista vankalla 160 vuoden kokemuksella. Samalla kun pidämme yhteiskunnan liikkeessä, kasvatamme sähköisen raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Näin lisäämme hyvinvointia ja kuljetamme kohti hiilineutraalia huomista. 

Yrityksemme on Suomen valtion omistama. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 838,3 miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskenteli 5 620 rautaista ammattilaista. Kyydissämme tehtiin 83,9 miljoonaa matkaa ja kuljetettiin 42,7 miljoonaa tonnia tavaraa. Lisäksi laajennuimme 1.7.2022 Ruotsiin, jossa tytäryhtiömme VR Sverigen liikevaihto on yli 300 miljoonaa euroa ja matkamäärä noin 110 miljoonaa vuosittain. Samalla saimme 3 200 uutta kollegaa.  

Haemme aktiivisesti kasvua ja tähtäämme kaikessa toiminnassamme huipulle. Mitä paremmin me onnistumme, sitä enemmän yhteiskunta ympärillämme hyötyy – olemme yhteisellä matkalla maailman parhaaksi. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi

Liitteet

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu