VR kannattaa alueellisen ostoliikenteen järjestämistä työssäkäyntialueittain

VR on valmis myymään alueelliseen ostoliikenteeseen soveltuvaa kalustoaan uudelle kalustoyhtiölle, jota uusi hallitusohjelma esittää perustettavaksi. Lisäksi hallitusohjelmaan kirjatut lähivuosien ínvestoinnit raideliikenteeseen ovat todella tervetulleita.

Uusi hallitus haluaa hallitusohjelmassaan lisätä kilpailua henkilöjunaliikenteessä ja helpottaa Suomen markkinoille pääsyä perustamalla ostoliikenteeseen kalustoyhtiön. Kalustoyhtiötä ei hallitusohjelman mukaan perusteta markkinaehtoiseen henkilöjunaliikenteeseen.

”Uusi kalustoyhtiön malli helpottaa alueellisen ostoliikenteen lisäämistä. Ostoliikennettä lisäämällä kasvatetaan raidemarkkinaa ja samalla kilpailua. On tärkeää, että kaupungeille mahdollistetaan alueellisen ostoliikenteen järjestäminen työssäkäyntialueittain. Joukkoliikennemarkkinaa olisi mahdollista tarkastella vielä tätäkin laajemmin ja kilpailuttaa alueellisen junaliikenteen lisäksi myös metro ja ratikat, kuten Ruotsissa on tehty”, sanoo VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.

Hallitusohjelmassa todetaan, että ”henkilö- ja tavaraliikenteen kalusto, jonka VR on päättänyt kierrättää, tulee laittaa julkiseen myyntiin tai siirtää perustettavaan kalustoyhtiöön, eikä sitä saa romuttaa ennen kalustoyhtiön perustamista.” 

VR on kertonut asettavansa myyntiin kierrätettävän kalustonsa jo helmikuussa 2022. VR on sopinut Suomen Lähijunat Oy:n kanssa 11 Sm2-junayksikön kaupasta, jonka on tarkoitus toteutua tämän vuoden heinäkuun lopussa. Kalusto siirtyy ostajan haltuun, kun kauppasumma on maksettu myyjälle.

Raideliikenteeseen investoidaan lähes 1,4 miljardilla* eurolla

Raiteisiin panostetaan lähes 1,4 miljardia euroa, jolla rakennetaan uusia yhteyksiä ja kehitetään nykyistä rataverkkoa. Kokonaisuus sisältää mm. Oulu–Liminka-välin kaksoisraiteen rakentamisen, Tornio–Kolari-välin sähköistämisen, Turun tunnin juna -hankkeen käynnistämisen sekä Lentoradan suunnittelun. Lisäksi pääradan, rantaradan ja Itä-Suomen yhteyksiä kehitetään. 

”Riittävät ja oikein kohdennetut ratainfrainvestoinnit ovat tärkein edellytys raideliikenteen kasvulle ja markkinan kilpailun lisäämiselle Suomessa”, korostaa Markula.

Ohjelmassa otetaan kantaa myös junien tietoliikenneyhteyksien nopeuteen ja toimintavarmuuden edistämiseen. VR on jo kertonut investoivansa 4,5 miljoonaa euroa kaukojunien verkkoyhteyksien kehittämiseen keväällä 2021. Projekti kestää arviolta vuoden 2024 kesään saakka ja sen myötä matkustajille on luvassa jopa 5 kertaa nykyistä parempi yhteys kaukoliikenteen junissa. 

 

*Väliotsikkoon korjattu miljoonalla > miljardilla 


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu