VR:n lausunto: Olemme sitoutuneet edistämään kilpailua raideliikenteessä

VR:n mukaan kilpailu lisääntyy nopeimmin alueellista ostoliikennettä lisäämällä. VR kannattaa myös kalustoyhtiön perustamista julkiseen ostoliikenteeseen.

VR ottaa tuoreessa lausunnossaan kantaa liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) arviomuistioon henkilöjunaliikenteen palveluista 2030-luvulla. LVM:n ja VR:n näkemykset eroavat merkittävästi kahdessa tärkeässä kysymyksessä – kilpailun edistämisen keinoissa ja julkisomisteisen kalustoyhtiön laajuudessa.

”VR kannattaa kilpailun edistämistä raideliikenteessä alueellista ostoliikennettä lisäämällä. Kunnille ja kuntayhtymille pitäisi mahdollistaa alueellisen ostoliikenteen järjestäminen. Sen sijaan LVM:n esittämä Norjan ns. korimalli tekisi mahdottomaksi kilpailun markkinaehtoisessa liikenteessä ja johtaisi alueellisiin monopoleihin”, kertoo VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.

VR kannattaa kalustoyhtiön perustamista julkiseen ostoliikenteeseen. VR:llä on valmius myydä kalustoyhtiölle alueelliseen ostoliikenteeseen soveltuvaa kalustoa. VR ei ulottaisi kalustoyhtiötä markkinaehtoiseen kauko- tai tavaraliikenteen kalustoon.

VR:n ehdotusta laajempi kalustoyhtiömalli vaatisi kalustoyhtiöltä vuosittain noin 150 miljoonan euron kalustoinvestoinnit ja satojen miljoonien lisäinvestointitarpeen nykyiseen markkinaehtoiseen kauko- ja tavaraliikenteen kalustoon, kun kalustoa ei voisi enää hyödyntää tehokkaasti valtakunnallisesti eri alueiden välillä. Investointien lisäksi kalustoyhtiön tulisi varautua yli 100 miljoonan euron vuotuisiin kaluston kunnossapitokustannuksiin.

”Yhteiskunnan ja asiakkaiden etu on että kauko- ja tavaraliikenteen kilpailu kehittyy markkinaehtoisesti ilman julkista tukea”, sanoo Markula.

Ratainfran investoinnit ovat raideliikenteen kasvun edellytys

Riittävät ja oikein kohdennetut infrainvestoinnit ovat edellytys arviomuistion tavoitteille kasvattaa raideliikennemarkkinaa ja sen houkuttelevuutta sekä lisätä kilpailua Suomessa. Mikään kilpailumalli ei toimi, jos raideinfra ei ole kunnossa ja ratakapasiteetista on pulaa.

”VR haluaa olla mukana rakentamassa Suomeen 2030-luvulle asiakaslähtöistä ja kestävää raideliikennemarkkinaa, johon on syntynyt lisää kilpailua ja uusia palveluja niin markkinaehtoiseen liikenteeseen kuin ostoliikenteeseen. Tavoitteenamme on, että matkustaja- ja tavaramäärät raiteilla ovat lisääntyneet ja uusia yhteyksiä on syntynyt ratakapasiteetin parantamisen sekä uusien investointien myötä”, Markula kertoo.

Lue täältä VR:n lausunto kokonaisuudessaan sekä Spring Advisorin julkaisema selvitys aiheesta.


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu