Mot gemensamma mål
för världens bästa 

På VR accelererar vi framtidens ansvarsfulla mobilitet med 160 års gedigen erfarenhet.

Våra affärsverksamheter

Vi är ett serviceföretag inom resande, logistik och underhåll som ägs av finska staten. Vi betjänar både konsument- och företagskunder.

På räls i 160 år

Den 17 mars 1862 inleddes reguljär tågtrafik mellan Helsingfors och Tavastehus. Järnvägarna har spelat en viktig roll i utvecklingen av det finska samhället – och gör det fortsättningsvis.

Vision, strategi och värderingar

Vi arbetar mot gemensamma mål för världens bästa – det här är vår vision och syftet med vår verksamhet. Vi på VR är föregångare när det gäller att skapa framtidens hållbara rörlighet till fördel för hela samhället.

Nyheter och meddelanden

Se alla nyheter
VR Group VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu