En kvinna på ett tåg

Mot gemensamma mål
för världens bästa 

På VR accelererar vi framtidens ansvarsfulla mobilitet med 160 års gedigen erfarenhet.

VR expanderar i Sverige – förvärvar fjärrtågsoperatören MTR Express (Sweden) AB

VR-Group Abp förvärvar fjärrtågsoperatören MTR Nordic AB:s svenska dotterbolag MTR Express (Sweden) AB (MTRX). VR har varit verksamma i Sverige sedan 2022 och i samband med förvärvet kommer VR:s verksamhet att expandera på den svenska persontrafikmarknaden från regional upphandlad kollektivtrafik till kommersiell fjärrtågtrafik. Slutförandet av transaktionen är villkorad godkännande av den svenska konkurrensmyndigheten. 

Våra affärsverksamheter

Vi är ett serviceföretag inom resande, logistik och underhåll som ägs av finska staten. Vi betjänar både konsument- och företagskunder.

Vision, strategi och värderingar

Vi arbetar mot gemensamma mål för världens bästa – det här är vår vision och syftet med vår verksamhet. Vi på VR är föregångare när det gäller att skapa framtidens hållbara rörlighet till fördel för hela samhället.

Nyheter och meddelanden

Se alla nyheter
VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group