Arriva Sverige AB helägt av VR Group från den 1 juli 2022

Arriva Sverige AB, tidigare ägt av Arriva International Ltd, har förvärvats av finländska VR Group. Kontraktet mellan Arriva International Ltd, med Deutsche Bahn som ägare, och VR Group, undertecknades den 24 mars 2022.

Avtalet mellan VR Group och Arriva International Ltd slutfördes under dagen och Arriva Sverige AB övergår därmed med omedelbar verkan till att vara en del av VR Group. Som ett resultat av förvärvet får de 6200 medarbetarna inom VR 3200 nya kollegor i Sverige. Verksamheten i VR Group Sweden kommer framgent att bedrivas under VR Groups varumärke. Förvärvet påverkar inte bolagets medarbetare.

”Vi har förberett vårt förvärv noga och under lång tid. Enligt vår tillväxtstrategi vill vi expandera i Norden och då var Arriva Sverige AB ett passande förvärv för oss. Genom förvärvet skaffar vi oss en konkurrenskraftig kompetens för hela koncernen, samtidigt som vi kan ta vårt kunnande när det gäller att utveckla koldioxidneutral kollektivtrafik med oss till Sverige. Vi vill vara bäst i Norden och det når vi med ett gott samarbete.’’, säger VR Groups vd Topi Simola.

Arriva Sverige AB, som från och med i dag byter namn till VR, kommer att verka som lokal trafikoperatör i Stockholmsregionen, i Östergötland och i Skåne. VR får därmed tillgång till 740 bussar i Sverige, bussar som möjliggör cirka 58 miljoner resor om året. Till detta kommer 192 tåg, inklusive spårvagnar, som möjliggör ytterligare cirka 54 miljoner resor om året.

”Vi är mycket nöjda med vår nya ägare. VR-koncernens 160-åriga historia som transportbolag, och dess bidrag till människor och samhällsutvecklingen, tillför mycket kunnande som gör att vi kan fortsätta utvecklas tillsammans. Våra medarbetare tar emot ägaren från vårt grannland med öppna armar”, säger Johan Lindgren, vd för VR:s verksamhet i Sverige.

Under de senaste månaderna har medarbetarna i båda länderna förberett sig för förändringarna i ägarskapet och fortsätter nu arbetet med att skapa enhetlighet i arbetsformerna och en ny, gemensam, företagskultur. VR:s mål är att bygga en stark och koldioxidneutral kollektivtrafikoperatör.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group