Boggiunderhåll på Estlands järnvägsbolags tåg kommer även i fortsättningen att utföras av VR FleetCare i Finland

Underhåll av boggier på Estlands järnvägsbolag Elrons Flirt-tåg kommer fortsättningsvis att utföras i Finland sedan bolaget för underhåll av spårmateriel, VR FleetCare, vann det internationella anbudsförfarandet.  Det treåriga avtalet, med tvåårig option, som nu ingås omfattar periodiskt underhåll av boggier och hjulpar på Elrons Flirt-tåg. Underhållet av boggierna utförs i Pieksämäki vid VR FleetCares komponentverkstad, som har optimerade produktionslinjer för boggier.

Boggier är den mest betydelsefulla komponenten i spårmaterielen när det gäller kostnaderna och trafiksäkerheten. Av tågmaterielens livscykelkostnader utgör boggier cirka en femtedel.

"Vi är glada över att kunna fortsätta vårt samarbete med VR Fleetcare i komponenttjänsten för Elron-tåg. Genomförandet av tidigare avtal har visat att VR FleetCare är en pålitlig partner, säger Mark Pakin, teknisk direktör på Elron.

"Vi är verkligen nöjda med avtalets fortsättning och dess positiva effekter på sysselsättningen. Elrons avtal om underhåll av boggier och hjulpar är mycket viktigt för oss strategiskt sett. För två år sedan öppnade vi en ny komponentverkstad som är specialiserad på underhåll av boggier och andra komponenter. Elrons beslut att fortsätta partnerskapet med oss speglar Elrons starka förtroende för vår expertis och kostnadseffektiviteten i våra komponenttjänster", säger Wilhelm Schevelew, försäljningschef på VR FleetCare.


VR FleetCares underhåll kan tillgodose underhållsbehoven hos många olika komponenter i vagnparken

VR FleetCare har redan i fem år renoverat boggier på Elrons Flirt-tåg och i och med det nyligen tecknade avtalet kommer verksamheten att fortsätta. Komponentverkstaden, som öppnades för två år sedan, fokuserar specifikt på underhåll av tunga boggier och hjulpar, och underhåller även den övriga tågmaterielens boggier.

"Vi på VR FleetCare har breda kunskaper om spårmaterielens olika typer av boggier och övriga komponenter. Vi underhåller under ett och samma tak boggier för såväl godsvagnar, el- och diesellok, eltåg som personvagnar. Våra anställda är mycket kunniga och vi har tagit konkreta steg i effektiviteten och produktiviteten i våra produktionslinjer, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda internationellt konkurrenskraftiga underhållstjänster för komponenter till våra kunder", säger Juha Lintula, chef för komponenttjänster på VR FleetCare.

Spårmaterielen som trafikerar i Finland omfattar ett relativt stort antal Flirt-tåg som tillverkas av Stadler och Siemens Vectron-lok, som också används i stor utsträckning i andra europeiska länder. Naturligtvis är deras boggier och komponenter av särskilt intresse för chefen för komponenttjänster.

"Vi har kompetens inom underhåll av vagnparkens komponenter från flera olika tillverkare. För närvarande ser den europeiska marknadspotentialen bra ut när det gäller kombinationen av vår expertis inom underhåll av Flirt-tåg och Vectron-komponenter i lok. Att ta över andra typer av materiel med denna erfarenhet och vårt kunnande är också av intresse för oss", fortsätter Lintula.

 

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group