Fel på tåget kan i framtiden upptäckas automatiskt med hjälp av Tågskannern

Den största delen av konditionsgranskningarna på tågen är visuella granskningar som utförs med det mänskliga ögat. Beträffande granskningar av den yttre konditionen har man velat övergå till ett snabbare, automatiserat och systematiserat utförande.   VR FleetCare, det finska bolaget för underhåll av spårmateriel, tar i juni i bruk en Tågskanner för underhållet av HRT:s tågmateriel, med vars hjälp tågens yttre kondition granskas automatiskt. Målet är att tillförlitligt kunna identifiera fel och smuts i materielen från tågets utsida.   

Apparaten har utvecklats i samarbete mellan VR FleetCare och Vire Labs, en finländsk leverantör av IoT-lösningar baserade på artificiell intelligens.   

Maskinen utför arbetet  

Tågskannern baserar sig på artificiell syn, mönsteridentifiering och artificiell intelligens. På båda sidorna av banan har 6,5 meter höga scannerstolpar monterats som fotograferar tåget som kör förbi.  

Tågets sidor och tak fotograferas med en streckkamera, vars fotograferingshastighet och specificeringsnoggrannhet är mycket höga. Bildens noggrannhet är i klassen några millimeter. Den data som fås från fotograferingen behandlas omedelbart genom kanträkning, som analyserar data och meddelar om avvikelser. Informationen är tillgänglig för den som underhåller tåget nästan omgående. Data lagras även i en molntjänst för fortsatta analyser.   

"Snabbheten i fotograferingen och bildens noggrannhet kan exempelvis jämföras med de målkameror som används på idrottstävlingar", förklarar projektchef Samuli Suuriniemi från VR FleetCare som har ansvarat för utvecklingen av tågskannern.

"Vi har lärt maskinen hur ett tåg ska se ut, och om det finns någon avvikelse ska maskinen upptäcka den. På basis av respons som människan ger blir den artificiella intelligensen kontinuerligt noggrannare och målet är att tillförlitligt kunna identifiera eventuella fel i materielen", berättar Suuriniemi.   

Den första skannern tas i bruk i juni  

Tågskannern har nu pilottestats i ett år och resultaten är mycket goda. I juni tar den första materielägaren i bruk Tågskannern, då Flirt-tågen i huvudstadsregionens närtågstrafik granskas genom att köra dem förbi tågskannern innan de anländer till depån.  

"Det finns flera fördelar med att ta i bruk systemet. Utöver att materielens kondition hela tiden är väl utvärderad förbättras också säkerheten i och med att systemet upptäcker exempelvis felaktiga komponenter i boggin. Serviceintervallen kan även preciseras i framtiden genom den data som finns tillgänglig. Dessutom kan granskningsintervallen också enkelt göras tätare", tillägger Suuriniemi.   

Hittills har Tågskannern endast testats på passagerartåg, men tack vare dess skalbarhet passar den också bra för granskning av vilken spårmateriel som helst. I gränsbevakningen kan den också användas till exempel vid gränsstationer, där man med hjälp av apparaten automatiskt kan konstatera till exempel att vagnarnas storlek överensstämmer med de lokala anvisningarna. Eller att vagnarna i övrigt är säkra för trafik.     

Tågskannern är inte en helt unik uppfinning. Det finns redan några apparater med motsvarande användningsändamål i bruk i världen.  

"Priserna på de apparater som finns till salu är ganska höga och monteringen av dem kräver omfattande byggnadsarbeten. Vårt syfte har varit att utveckla en kostnadseffektiv lösning som är skalbar och kan tas i bruk snabbt", berättar Mihail Lipiäinen, direktör för VR FleetCares Digitala tjänster.

"Automatisk granskning av materiel kommer att vara en av de viktigaste förändringarna som den nutida teknologin möjliggör, och nyttan av detta kommer att synas för materielägaren i form av mer högkvalitativt underhåll och bättre användbarhet av materiel", tror Lipiäinen.  

Youtube - Introducing Trainscanner

Mer information: VR Groups kommunikationsenhet, [email protected], tfn 029 434 7123 
www.vrfleetcare.com  

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group