Första MaaS-pilotprojekt i vår: VR börjar skapa resekedjor i Finland

VR skapar landsomfattande resekedjor i Finland för att förenkla resandet. Rörlighet som en tjänst (Mobility as a Service, MaaS) är en helhet där VR kunde agera som en riksomfattande operatör. De första pilotprojekten startar i maj.

Utvecklandet av resekedjor är högaktuellt i flera europeiska länder, t.ex. Tyskland och Frankrike, och järnvägsföretag är starkt involverade i skapandet av tillhörande tjänster.

- Vårt mål är att bit för bit utöka tågresandet med olika trafikslag och tjänster. Tillsammans med våra partners vill vi skapa en internationellt jämförbar tjänst i Finland, säger Maisa Romanainen, direktör för VR:s passagerartrafik.

De första MaaS-pilotprojekten startas i vår. VR har ingått partnerskap med flera aktörer. Pilotprojekten som startas under våren 2017 är de första samarbetsförsöken i en lång process. Man börjar med att kombinera olika slag av kollektivtrafik för enskilda resor. Senare kan man lägga till t.ex. taksiresor, biluthyrning, parkeringstjänster och olika typer av resetjänster via både mindre och större företag.

- Vi strävar efter att skapa ett så omfattande nätverk som möjligt, och vi har funnit att det finns en gemensam vilja att skapa fungerande resekedjor i Finland. Vi ingår ständigt nya partnerskap, berättar VR:s planeringschef Antti Tuominen.

VR:s mål är att senare i år introducera en ny söktjänst som kan användas för att jämföra olika kombinationer av rutter och trafikslag samt priser och restider. Framtidsvisionen är att människor ska kunna ta sig från dörr till dörr med en och samma biljett köpt via VR:s tjänst.

Utvecklingsarbetet fortsätter inom nuvarande resekedjor

I huvudstadsregionen finns det redan en resekedja, där man kan flytta sig från fjärrtrafikens tåg till HRT-områdets tåg utan en separat biljett och utan tilläggsavgift då man har köpt en resa till ifrågavarande station. Flera passagerare använder denna möjlighet t.ex. vid resor till flygplatsen. Tillsammans med HRT planerar man nu ett pilotprojekt för en gemensam tåg- och spårvagnsbiljett. Målet är att ännu bättre förena tågresandet med huvudstadsregionens kollektivtrafik.

VR samarbetar dessutom med Matkahuolto sedan länge i form av TågBuss-förbindelserna. I fortsättningen planerar man att marknadsföra TågBuss-biljetter ännu tydligare via digitala kanaler.

Första pilotprojekt i Åbo och Tammerfors

De första pilotprojekten genomförs i samarbete med Åbo och Tammerfors kollektivtrafiker. Från och med maj kan man i samband med en tågbiljett till/från Åbo köpa en biljett till Föli-kollektivtrafiken för en tilläggsavgift på 3 euro.

- Det är viktigt att främja kollektivtrafiken och förenkla resandet i sin helhet. Föli är en bra anslutningstrafiktjänst för VR:s kunder, som dessutom täcker hela Åbo stadsregion, berättar Åbos kollektivtrafikchef Sirpa Korte.

I Tammerfors samarbetar man med Tammerforsregionens lokaltrafik Nysse. Medlemmar i VR:s kundprogram Veturi får resa med sommarlinjen inom Tammerforsregionens kollektivtrafik utan tilläggsavgift då de köper en tågbiljett till Tammerfors 5.6–13.8.2017.

- Genom det här försöket hoppas vi kunna erbjuda våra gemensamma kunder mervärde, och sommarlinjens ändhållplatser finns ju vid de populära resmålen Särkänniemi och Muminmuseet som öppnas vid Tammerforshuset, berättar kundservicechefen Tanja Lehtonen.


Senare i höst planeras ett försök med att kombinera tågresor med en ny sorts gemensam taxiresa. VR och taxiföretaget Kyyti, som nyligen klivit in på marknaden, har redan kommit överens om ett samarbete.

- Det är fint att VR tar ansvar för att främja skapandet av resekedjor i Finland. Jag tror att Kyyti-tjänsten kommer att erbjuda klart mervärde åt tågpassagerare genom en billig och smidig dörr till dörr-tjänst som kan köpas från ett och samma ställe, säger verkställande direktör Pekka Möttö.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group