Inom VR:s fjärrtrafik gjordes historiska 15 miljoner resor år 2023 – en ökning på 14 procent jämfört med år 2022

År 2023 gjordes över 15 miljoner resor inom fjärrtrafiken, vilket utgör ett nytt rekord. Ökningen på 14 procent jämfört med föregående år berodde på att affärs- och arbetsresor samt fritidsresor på vardagar blivit populärare.

Den ökade populariteten för tågresande syns tydligt i förra årets rekordresultat när det gäller antalet resor. Det kolneutrala tåget är framtidens sätt att resa och allt fler väljer det inte bara av miljöskäl utan också för resekomfortens skull. Även om det här året har haft en utmanande start på grund av sträng köld i hela landet, siktar vi även i år på ett rekordantal resor och en utmärkt kundupplevelse”, säger Elisa Markula, verkställande direktör för VR.

Också den sista månaden av år 2023 var en stark månad för fjärrtrafiken. I december 2023 gjordes cirka 1,2 miljoner resor inom fjärrtrafiken, vilket är 2 procent fler än i december 2022.

I december transporterades cirka 2,2 miljoner ton gods via järnväg. Mängden godstrafik minskade med 5 procent i december jämfört med föregående år. Förra året transporterades totalt 23,4 (29,8) miljoner ton gods via järnväg, vilket är cirka 21 procent mindre än året innan. Mängden godstrafik minskade jämfört med föregående år på grund av den försvagade industrikonjunkturen och avvecklingen av trafiken österut.

86 procent av fjärrtågen gick enligt tidtabellen under år 2023

År 2023 gick 86 procent av fjärrtågen enligt tidtabellen, mätt med en noggrannhet på 5 minuter. Vi trafikerade dagligen 200 fjärrtåg, varav 172 av dem gick enligt tidtabellen om man tar det årliga genomsnittet i beaktande. Majoriteten av förseningarna år 2023, det vill säga 48 procent, berodde på orsaker relaterade till järnvägsnätet som förvaltas av Trafikledsverket, såsom tillfälliga hastighetsbegränsningar, medan 27 procent av förseningarna berodde på orsaker relaterade till VR, såsom materielfel, och 25 procent berodde på andra orsaker.

Punktligheten för fjärrtrafiken var 76,4 procent i december. Tågens förseningar fördelade sig mellan orsaker relaterade till järnvägsnätet (40 %), orsaker relaterade till VR (34 %) och andra orsaker (25 %). Punktligheten för fjärrtrafiken påverkades särskilt av tillfälliga hastighetsbegränsningar på grund av underhållsarbete på spåren och materielfel.

Punktligheten för VR:s närtrafik var 95,1 procent i december. Orsakerna till förseningarna fördelade sig mellan andra orsaker (50 %), orsaker relaterade till järnvägsnätet (25 %) och orsaker relaterade till VR (25 %).

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group