Martti Koskinen tf. Direktör för VR Transpoint

Martti Koskinen, försäljnings- och marknadsföringsdirektör för VR Groups logistikdivision VR Transpoint har från och med 5 december tillfälligt utsätts till direktör för VR Transpoint. Ansökningsprocessen för att finna logistikdivisionens direktör är på gång och utnämnandet publiceras senare.

VR Transpoints förre direktör Rolf Jansson blev verkställande direktör för VR-koncernen i oktober.

VR Transpoint är logistikpartner för finska industrin

VR Transpoint producerar järnvägslogistik samt tjänster inom inhemsk och internationell landsvägslogistik för den finska industrins behov. Bolaget erbjuder helhetslösningar inom mas-sagodslogistik: transport, lagring, lastning, lossning, spedition och transportplanering. Logistikkedjorna kan skräddarsys enligt kundens behov från fabrik till hamn.

VR Transpoint har en omsättning på 381 miljoner euro. Bolaget anställer 1 400 logistikproffs. VR Transpoints kunder är de olika branscherna inom finsk industri, de största kunderna är skogs-, metall- och kemiindustrin.

 

Martti Koskinen:

- VR Transpoints försäljnings- och marknadsföringsdirektör från 2009.
- Har tidigare arbetat bl.a. som direktör för Corus Ltd:s affärsverksamheter i Mellersta och Östra Europa samt som marknadsförings- och anskaffningsdirektör för Rautaruukki Abp:s Ruukki Construktion och innan dess som områdeschef för Mellersta Europa.
- Född 1957
- Ingenjör

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group