Nya ellok till godstrafikens tjänst

VR Groups Sr3-ellok möjliggör nya, effektiva verksamhetsmodeller inom godstrafiken. Den nya arbetshästen med sina mångsidiga egenskaper har tagits i bruk bland annat vid cellulosatransporter från Metsä Groups bioproduktfabrik i Äänekoski till Nordsjö hamn.

– Vi har kunnat införa de nya Sr3-loken, som även kallas för Vectron, i kommersiell trafik enligt tidsplanen. De tio första elloken övergår från Siemens till VR Groups ägo under maj–juni. De har genomgått ett omfattande testprogram, berättar VR Groups trafikchef Petri Auno.

Sr3-elloket har utvecklats för finländska förhållanden och den finländska industrins behov. Det lämpar sig för både den tunga godstrafiken och den snabba passagerartrafiken. Den effektiva arbetshästen kan dra ett godståg på över 2 000 ton. Lokets mångsidiga egenskaper har från första början utnyttjats vid nya transportlösningar.

Olika arbetsfaser med ett och samma lok

Utöver en elmotor har det nya Sr3-loket även två dieselmotorenheter, med hjälp av vilka loket kan gå på korta banavsnitt som inte är elektrifierade samt på hamn- och fabriksspår. Dessutom har loket radiostyrningsutrustning, vilket gör det möjligt för föraren att styra loket utifrån och arbeta självständigt utan den övriga bangårdspersonalen.

– Lokets mångsidiga egenskaper möjliggör nya, konkurrenskraftiga logistiklösningar. Transportkedjan kan skötas från början till slut med hjälp av ett och samma lok då separata diesellok inte behövs. Detta sparar tid i och med att vissa arbetsfaser försvinner. För kunden innebär detta logistisk effektivitet, konstaterar Tero Kosonen, försäljnings- och marknadsföringschef för järnvägslogistik vid VR Transpoint.

Effektiva cellulosatransporter

De nya Sr3-lokens avancerade egenskaper utnyttjas vid cellulosatransporter från Metsä Groups bioproduktfabrik i Äänekoski till Nordsjö. VR Transpoint har tillsammans med kunden och partnerna byggt upp en ny och effektiv logistisk helhet, som smidigt kombinerar fabrikens funktioner, transporterna och hamnoperationerna. Materielen används på ett så effektivt sätt som möjligt.

– När vi väl har uppnått de högsta produktionsvolymerna kommer vi att transportera 800 000 ton cellulosa per år med tåg från bioproduktfabriken till Nordsjö hamn och därifrån vidare till export. Det är ytterst viktigt att logistikkedjan fungerar smidigt och effektivt, säger Metsä Groups logistikdirektör Jari Voutilainen.

Andelen eldriven trafik ökar

VR Groups mål är att förbättra energieffektiviteten inom passagerar- och godstrafiken på järnvägarna med 20 procent fram till år 2020. Inom järnvägslogistiken är ett av de viktigaste sätten att förbättra energieffektiviteten att öka andelen eldrift. De nya Sr3-elloken bidrar till att uppnå detta mål. Användningen av ellok i stället för diesellok minskar även utsläppen och bullret. Över 76 procent av godstågen drivs redan med el som produceras med förnybar vattenkraft.

VR Group har beställt sammanlagt 80 nya, energisnåla och effektiva lok av Siemens. Affären är värd över 300 miljoner euro. Lokanskaffningen är en del av VR Groups omfattande materielinvesteringar. Serietillverkningen av loken inleds under sommaren 2018, och alla 80 lok levereras före 2026.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group