Nya Vectron-lok börjar trafikera

Det första Sr3-elloket tas in i kommersiell trafik onsdagen 31.5.

Samsung överförde officiellt de åtta första nya Sr3-elloken till VR Groups ägo på fredagen 26.5, och de togs in i kommersiell trafik onsdagen 31.5. Det första godstrafiktåget åkte mellan Tammerfors och Nordsjö hamn. Två nyinkomna lok tas i bruk under juni månad. Sr3-loket lämpar sig både för den snabba passagerartrafiken och för den tunga godstrafiken.

Elloken har genomgått ett omfattande testprogram. Det första loket kom till Finland i januari 2016. Loken får användas i kommersiell trafik, och de kommer att användas så mångsidigt som möjligt inom både passagerar- och godstrafiken under det kommande året för att samla in erfarenheter och lista möjliga tekniska förbättringar före sommaren 2018, då serietillverkningen av loken börjar. Alla 80 lok levereras före 2026.

Godstrafikens nya transportkoncept

Det nya Sr3-loket har också två dieselmotorer, som kan användas för att dra vagnar på bangårdar och sidospår som inte är elektrifierade. Loket har dessutom radiostyrningsutrustning, vilket gör det möjligt att styra loket utifrån. Med hjälp av dessa nya funktioner kan man speciellt inom godstrafiken erbjuda kunder helt nya och effektivare lösningar.

Energisnålt draglok

VR Groups mål är att förbättra energieffektiviteten både inom passagerar- och godstrafiken med 20 procent fram till år 2020. Det nya elloket möjliggör att en allt större del av godstrafiken kan skötas med eldrift i stället för med diesellok.
− Det är fint att vi kan ta i bruk loken i kommersiell trafik inom den planerade tidtabellen. Det nya loket är mycket efterlängtat både inom gods- och passagerartrafiken. Jag vill i detta skede tacka både våra egna och Siemens teams samt tillståndsmyndigheten Trafiksäkerhetsverket Trafi för ett gott samarbete, säger VR Groups trafikchef Petri Auno.

Omfattande investering

Lokanskaffningen är en del av VR:s omfattande materielinvesteringar. VR Group har under några årtionden skaffat ny materiel för ca en miljard euro. Vectron-lokens andel av detta är över 300 miljoner euro. Det är också frågan om en av de största lokaffärerna i Europa under de senaste åren.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group