Stark början på året för VR Group

  • VR Groups omsättning ökade med 10,6 procent, och rörelsevinsten var 15,3 miljoner euro.
  • I januari–mars gjordes 21,7 miljoner resor inom tågtrafiken, och antalet resor ökade med 8,4 procent jämfört med föregående år.
  • VR Transpoints transportmängder ökade med 10,0 procent inom bil- och tågtrafiken.
  • VR Track ingick Finlands första alliansprojektavtal för underhåll.

– Omsättningen ökade märkbart inom all affärsverksamhet under första kvartalet 2017. Vi är väldigt nöjda med de ökade passagerar- och transportmängderna. Tillsammans med VR:s effektivare verksamhet syns den ökade omsättningen även i det goda resultatet för årets första kvartal, säger verkställande direktör Rolf Jansson.

VR Groups omsättning förbättrades

VR Groups omsättning ökade med 10,6 procent under det första kvartalet och var 293,6 (265,6) miljoner euro. Rörelsevinsten för januari–mars var 15,3 (-6,0) miljoner euro.

Antalet resor inom passagerartrafiken ökar kraftigt

Omsättningen för VR:s passagerartrafik var 137,9 (121,2) miljoner euro och ökade med 13,8 procent i januari–mars. Antalet resor inom passagerartrafiken ökade med 17,2 procent under början av året. Inom passagerartrafiken gjordes 33,3 (28,4) miljoner resor. Antalet resor inom tågtrafiken ökade med 8,4 procent, och totalt gjordes 21,7 (20,0) miljoner resor. Antalet resor inom biltrafiken ökade med 38,0 procent, och totalt gjordes 11,7 (8,5) miljoner resor.

VR mäter kundnöjdheten genom en kontinuerlig undersökning. Under början av året utvärderade över 12 000 personer VR:s tjänster. Antalet personer som rekommenderar VR:s tjänster har under det senaste året ökat till en god nivå, i början av året för första gången över 50 procent. Speciellt konduktörernas sakkunnighet och vänliga service får tack, likaså det enkla sättet att köpa biljetter via digitala kanaler. Förbättringar önskas ännu speciellt angående renligheten i WC-utrymmen och det trådlösa nätets täckning.

VR Transpoints transportmängder och andel eldrift ökar

VR Transpoints transportmängder ökade med totalt 10,0 procent under januari–mars inom både bil- och tågtrafiken. Den totala transportmängden var 10,9 (9,9) miljoner ton. VR Transpoints omsättning ökade med 4,6 procent och var 98,4 (94,0) miljoner euro.

VR Transpoint har redan lyckats öka andelen eldrift till över 75 procent. I slutet av mars började man trafikera banavsnittet mellan Bennäs och Alholmen i Jakobstad med eldrift. En ökad andel eldrift förbättrar järnvägslogistikens energieffektivitet och effektiverar logistikkedjan i sin helhet, då transporter kan köras ända fram med ett och samma lok. Samtidigt minskar spårtrafikens utsläpp och buller.

VR Tracks omsättning ökade märkbart

VR Tracks omsättning ökade med 17,5 procent jämfört med jämförelseperioden och var 55,4 (47,2) miljoner euro.

VR Track har undertecknat ett avtal med Trafikverket angående Finlands första alliansprojekt inom underhåll. Avtalet omfattar underhåll av banan och säkerhetsanordningarna inom Sydvästra Finlands underhållsområde 2 under åren 2017–2022.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group