Tågen blir lik metron: Köp din biljett till närtåget före du stiger på tåget

En ny kundservicemodell tas i bruk inom huvudstadsregionens närtågtrafik fr.o.m. 19.6. Biljettförsäljningen i närtågen upphör och konduktörerna börjar patrullera parvis i tågen. Förnyelsen gäller både VR:s närtåg och tågen som trafikerar HRT-området. Samtidigt utvidgas närtrafikområdet till att omfatta Tammerfors.

Fr.o.m. den 19 juni måste man ha köpt sin biljett till närtåget före resan. Den största delen av tågbiljetterna köps redan nu på andra ställen än själva tågen. Biljetter köps mest i automater och med resekort, och mobilanvändningen ökar kraftigt. Samtidigt har andelen biljetter som köpts på tågen minskat: Andelen biljetter som köpts på tågen som trafikerar VR:s närtrafikområde sjönk med 40 procent under föregående år. Andelen biljetter som köpts på HRT-tågen (1,6 %) har likaså sjunkit i jämn takt.

Den nya modellen som tas i bruk under midsommarveckan medför att konduktörer börjar patrullera parvis i tågen. Konduktörerna hjälper och vägleder resenärer samtidigt som de kontrollerar biljetter. Tågens konduktörer betjänar nu alla resenärer på tågen, då de tidigare endast rörde sig i biljettförsäljningsvagnarna. Konduktörerna förflyttar sig mellan tågen och kontrollerar ett tåg i gången. Konduktörerna kontrollerar ca 75 % av tågen, men de mest trafikerade rutterna kontrolleras mest frekvent. Under kvällar och nätter finns det konduktörer i alla tåg.

– Tack vare den nya modellen möts kunderna och konduktörerna oftare. Vår personal blir enklare att nå, kunderna kan känna sig tryggare och vi förväntar oss att färre personer kommer att försöka åka utan biljett, säger VR:s närtrafikchef Teemu Sipilä.

– HRT förbereder sig för 2021, då tågtrafiken öppnas för konkurrens. Målet är att kunna erbjuda Europas bäst fungerande närtågtrafik. Sommarens förändringar är ett steg i denna riktning. Kunderna kan skaffa biljetter via flera kanaler. Nästan en miljon invånare i Helsingforsregionen har redan ett resekort, och HRT:s mobilbiljett finns i över 350 000 telefoner. I HRT-områdets tåg kan man som förut köpa en biljett via kortavläsaren med sitt resekort. Dessutom kommer vi att skaffa biljettautomater till alla tågstationer som betjänas av HRT-trafiken. I automaterna kan man köpa enkelbiljetter med resekort, berättar HRT:s kund- och försäljningschef Mari Flink.

VR:s närtrafikbiljett kan man enklast köpa i VR Närtåg-appen eller i vr.fi-webbshopen. Biljetter mot Tammerfors, Lahtis och Sjundeå kan man också köpa i R-kiosker och via VR:s kundservice. Både VR:s och HRT-områdets biljetter kan köpas i VR:s biljettautomater och stationernas biljettförsäljning.

VR:s närtrafikområde utvidgas till Tammerfors

Enligt studier väljer kunder närtåg så länge förbindelserna är bra, priset är lämpligt, resandet är enkelt och tåget är i tid. Tågtrafikens punktlighet är bland de bästa i Europa. Under 2016 var punktligheten varje månad minst lika bra jämfört med 2015: punktligheten för närtågen låg på 95,5 % år 2016. Priserna inom VR:s närtrafik har samtidigt i genomsnitt sjunkit med 5 % sedan 2015. VR har som mål att göra priserna mer enhetliga över det nya utvidgade närtrafikområdet. Mer information om detta kommer senare i vår.

Trafiken på de nuvarande närtrafikrutterna mot Riihimäki, Lahtis och Sjundeå är liknande arbetsresetrafik som på banavsnitten mellan Riihimäki och Tammerfors samt Riihimäki och Lahtis, så utvidgandet av närtrafikområdet till Tammerfors var ett naturligt val. Även för dessa tågturer måste man ha köpt sin biljett före resan, och konduktörerna patrullerar likaså parvis i ifrågavarande tåg. Fler biljettautomater kommer att installeras på områdets stationer. Nya automater på stationerna mellan Riihimäki och Lahtis installeras under 2017. Under tiden kan man köpa biljetter i tågen på denna förbindelsesträcka.

Mer information: vr.fi/lahijunat och www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/. Se också videon om närtrafiken.

Närtrafiken är en del av VR:s passagerartrafik och sköter om närtågtrafiken i Helsingforsregionen (HRT-området) samt från Helsingfors till Lahtis, Tammerfors (fr.o.m. 19.6) och Sjundeå (VR-närtrafikområdet) Årligen åker sammanlagt ca 70 miljoner passagerare med närtrafikens tåg, och ca 800 närtåg trafikerar Helsingfors dagligen. Dryga 600 professionella arbetar inom närtrafiken, som har en årlig omsättning på ca 100 miljoner euro.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group