Tågresandet fortsätter öka i popularitet: allt fler finländare valde tåg i januari

Finländarna gjorde över 912 000 fjärrtågresor i januari (+ 12 %). Fler resor görs särskilt till Norra Finland. Under sportlovsveckan reser över 10 000 passagerare med nattåg.

VR har börjat året starkt med nästan 12 % fler resor inom inrikes fjärrtrafiken jämfört med januari föregående år. I januari gjordes sammanlagt över 912 000 tågresor. Resandet ökade som mest från Helsingfors till Rovaniemi (+ 53 %), Tammerfors (+ 15 %), Jyväskylä (+ 12 %) och Uleåborg (+ 12 %). VR sänkte sina priser permanent i februari 2016. Trots den sänkta prisnivån ökade VR:s försäljning en aning i januari.

- Lappland har fått internationell uppmärksamhet som resmål, vilket även syns inom inrikes tågtrafiken, speciellt genom nattågens ökade popularitet. Till Uleåborg kan man dessutom resa med dagtåg för under 30 euro, och restiden har förkortats med upp till en timme, berättar Maisa Romanainen, direktör för VR:s passagerartrafik.

Januari är en livlig restid även inom tågtrafiken mellan Finland och Ryssland. Passagerarmängderna ökade speciellt i Allegro-tågen till S:t Petersburg (+ 22 %)

Nattågen fylls under sportlovet, platser kvar på dagtåg

Sportloven i Södra Finland (vecka 8) medför fullsatta nattåg till Lappland. Under sportlovsveckan reser över 10 000 passagerare med nattåg. Trafiken från söder till norr är som livligast under fredagen (17.2) och returtrafiken till söder koncentreras till lördagen (25.2). Fredagens nattåg från söder till norr är näst intill fullsatta (94 %) och även lördagens (25.2) tåg har endast få platser kvar. På dagtågen finns det dock ännu platser kvar för resor i båda riktningarna.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group