Topi Simola blir närtrafikschef på VR

VR får en ny närtrafikschef. Det är Topi Simola (37) som tar över uppgiften.  Han har tidigare fungerat som utvecklingschef på VR Group.

Simola börjar leda den förnyade närtrafiksorganisationen dit alla de behövliga verksamheterna för skötande av trafiken samlas. Enheten sköter om den närtrafik som HRT har köpt samt ansvarar för VR:s zontrafik från Helsingfors till Riihimäki, Lahtis och Kyrkslätt. Inom närtrafiken görs årligen ca 50 miljoner resor. Personalen består av ca 700 personer.

VR förbereder sej på den konkurrens inom närtrafiken som kommer att bli aktuell. Helsingforsregionens trafik, HRT, har meddelat att de kommer att påbörja konkurrerandet år 2015 och att den konkurrerande trafiken skulle inledas år 2018.

Antti Korhonen som hittills skött om uppgifterna övergår till att ta hand om VR:s passagerartrafiks projektuppgifter. Han kommer att arbeta direkt under divisionschef Antti Tiitonen. Korhonen har ansvarat för närtrafiken sedan år 2011.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group