Trafikledsverket och VR FleetCare testar ny teknologi i Finland för att minska trafikstörningar i tågtrafiken

Växlarna spelar en nyckelroll för att tågtrafiken ska fungera smidigt. En växel är en anslutningspunkt i banan där tåg dirigeras från ett spår till ett annat. I fjol orsakade fel i växlar mer än 5 000 störningar i trafiken i Finland. För att effektivisera övervakningen av växlarnas skick har VR FleetCare, bolaget för underhåll av spårmateriel, och Trafikledsverket, som ansvarar för utveckling och underhåll av Finlands järnvägar, i samarbete inlett ett pilotprojekt där data samlas in och analyseras för att få realtidsinformation om en växels skick.

Under testskedet av övervakningen av växlarnas skick har VR FleetCare installerat sju mätstationer på växlars ställverk vid de viktigaste trafikplatserna på olika håll av bannätet. De mäter funktionen av cirka 80 växlar. Mätningsdata ger en möjlighet att upptäcka växelns begynnande fel som syns i växeldrivens avvikande funktion och i bästa fall kan trafikstörningar orsakade av felet förhindras.

Underhåll av växlar utgör en betydande del av bannätets underhållskostnader. Växlarna har en komplex struktur och många komponenter som påverkar växelns funktionalitet. Mätningsdata kan användas för att styra växlarnas underhållsåtgärder baserat på skicket, minska underhållskostnaderna och öka växelns livscykel. Till exempel finns det betydande skillnader i mängden omläggningar av växlarna, men deras underhållssystem är ändå detsamma.

”Med mer exakt information är det möjligt att förbättra växlarnas användbarhet och minska störningar i järnvägstrafiken som orsakats av växlar. Målet är att få de första signalerna om underhållsbehov innan något avvikande upptäcks i växelns funktion”, säger Marko Lehtosaari som är expert inom banunderhåll på Trafikledsverket. "I detta avseende skulle övervakningen av växlarnas skick göra det möjligt att förbättra punktligheten inom tågtrafiken."

VR FleetCares digitala tjänster söker lösningar för att förbättra kundernas affärsverksamhet. Datastyrt och proaktivt underhåll som baseras på skicket är kärnan i utvecklingen. Strategin är att tillsammans med utvalda partners utnyttja högteknologi för att utveckla spårtrafiken. I detta projekt har utrustningen tillverkats av Vire Labs, en finländsk leverantör av IoT-lösningar baserade på artificiell intelligens.

”Att övervaka växlarnas skick och förutse fel kommer att gynna bannätets ägare, bannätets underhållare och operatörer som trafikerar på bannätet. Pilotprojektet fungerar som en bra språngbräda eftersom vi i framtiden vill erbjuda denna tjänst även på den globala spårtrafiksmarknaden. Vi tror att vår lösning är den bästa och mest konkurrenskraftiga, säger Mikko Alanko som är chef för VR FleetCares digitala tjänster.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group