Utmärkt resultat för VR-koncernen år 2018 – järnvägstrafikens volymer ökade

Januari–december 2018 i korthet

 • Koncernens omsättning ökade med 2,0 procent till 1 276,6 (1 251,5) miljoner euro.
 • Omsättningen i VR Transpoint ökade medan den hölls på det föregående årets nivå
  i Passagerartrafiken och i VR Track.
 • Rörelsevinsten var 151,7 (110,3) miljoner euro, dvs. 11,9 (8,8) procent av
  omsättningen.
 • Rörelsevinsten inkluderar sammanlagt 63,8 (16,4) miljoner euro
  tillgångsförsäljningsvinst och sammanlagt -15,8 (-5,1) miljoner euro övriga
  engångsposter. 
 • Fjärrtågsresorna ökade med 4,4 procent och med fjärrtågen gjordes 13,6 (13,0)
  miljoner resor.
 • VR Transpoints järnvägstransportvolym ökade med 2,7 procent till 39,4 (38,4)
  miljoner ton.
 • Försäljningen av VR Track till norska NRC Group meddelades i oktober 2018.
  Affären genomfördes 7.1.2019.
 • I maj 2018 fick VR-Group Ab kreditbetyget A+, stabila utsikter, av Standard &
  Poor´s.

Läs mera 

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group