VR expanderar i Sverige – förvärvar fjärrtågsoperatören MTR Express (Sweden) AB

VR-Group Abp förvärvar fjärrtågsoperatören MTR Nordic AB:s svenska dotterbolag MTR Express (Sweden) AB (MTRX). VR har varit verksamma i Sverige sedan 2022 och i samband med förvärvet kommer VR:s verksamhet att expandera på den svenska persontrafikmarknaden från regional upphandlad kollektivtrafik till kommersiell fjärrtågtrafik. Slutförandet av transaktionen är villkorad godkännande av den svenska konkurrensmyndigheten, vilket förväntas ske i slutet av maj.

MTRX har bedrivit kommersiell fjärrtågstrafik (open-access) mellan Stockholm och Göteborg sedan 2015. MTRX kör 18 avgångar dagligen och marknadsandelen på sträckan är cirka 30 procent. Företaget arbetar med sex Stadler FLIRT-tåg och har cirka 120 anställda med huvudkontor i Stockholm. MTRX verksamhet är lönsam och under 2022 omsatte bolaget cirka 350 MSEK. Efter affären kommer MTRX vara en del av VR:s  affärsenhet Fjärrtrafik.

- Marknaden för kommersiell fjärrtågtrafik i Sverige är mycket attraktiv – och den är ungefär dubbelt så stor som i Finland. Järnvägstrafikens andel av transporterna är också dubbelt så stor som i Finland. MTRX bedrivs som en fristående enhet, där kundupplevelsen och medarbetarnas arbetstrivsel är på hög nivå Företaget är en utmanare på en konkurrensutsatt marknad och har belönats för sin innovationsförmåga.  Jag tror att vi tillsammans kan skapa ännu bättre tjänster för tågresenärer i Norden. Förvärvet stärker också vår konkurrenskraft i både Sverige och Finland, säger Elisa Markula, VD för VR.

- Vi ser med tillförsikt på denna nya fas i MTRX resa. Vi är också stolta över den utveckling som vi bidragit med till den svenska tågbranschen genom MTRX kundfokus och innovationsförmåga. VR är en stabil och erfaren operatör som vill växa inom den kommersiella fjärrtågstrafiken, vilket ger MTRX en fantastisk möjlighet få ännu fler att välja att resa klimatsmart med tåget när de ska ut och resa, säger Caroline Åstrand, vd för MTR Nordic.

Tillväxt från Sverige

Med förvärvet av MTRX siktar VR på lönsam tillväxt i enlighet med sin strategi, stärker sin position på den konkurrensutsatta marknaden i Sverige och förbereder bolaget inför en allt hårdare konkurrens på fjärrtågsmarknaden i Finland. Sverige är ett av de föregångsländer där det redan finns konkurrens inom både kommersiell fjärrtågstrafik och upphandlade tjänster eftersom flera lokala och internationella järnvägsoperatörer verkar på marknaden.

VR expanderade sin verksamhet till Sverige den 1 juli 2022 genom förvärvet av Arriva Sverige AB. VR Stadstrafik i Sverige fokuserar på offentligt upphandlad kollektivtrafik och deltar aktivt i regionala upphandlingar av kollektivtrafik i landet. Cirka 40 procent av VR:s intäkter kommer från offentligt upphandlade tjänster i Finland och Sverige. Utöver tågtrafiken bedriver VR upphandlad spårvagn- och busstrafik i båda länderna.

Förvärvet påverkar inte VR:s verksamhet i Finland. Slutförandet av transaktionen är villkorat av godkännande från Konkurrensverket, vilket förväntas ske i slutet av maj.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group