VR FleetCare – den bolagiserade verksamheten för underhåll av spårmateriel söker tillväxt genom namnändring

Bolaget för underhåll av tågmateriel VR Underhåll Ab, som i början av året blev ett dotterbolag till VR, heter i fortsättningen VR FleetCare. Det nya namnet kommer att användas i bolagets all kommunikation och alla kontakter.

"VR FleetCare är ett slagkraftigt och internationellt namn som hjälper oss att skilja oss från de övriga underhållsföretagen. Det berättar för kunden att vi tar hand om och bryr oss om kundens materiel. Förledet VR i dotterbolagets namn påminner våra kunder om det nya bolagets långa historia inom järnvägsbranschen och om moderbolagets starka ställning", berättar verkställande direktör Kimmo Soini om valet av namn. 

Namnändringen är en del av VR FleetCares utvecklingsprocess som ett eget bolag. Bolagets mål för de närmaste åren är att söka tillväxt inom övrig spårtrafik och närområden. Marknaden för underhåll av spårmateriel ser lovande ut. I takt med att spårtrafikens andel av all trafik ökar, ökar även underhållsmarknaden.

"Vi anser att vi är konkurrenskraftiga på denna marknad och att vi kan utnyttja den gedigna operativa erfarenhet som vi samlat på oss under mer än hundra år. Vi har en detaljerad bild av vad kunderna vill ha. Vi vill vara en viktig partner för våra kunder och ta hand om deras materiel på bästa möjliga sätt. När det gäller att föra bolaget framåt är våra viktigaste mål att utveckla intelligent och förutseende underhåll samt att erbjuda våra kunder nya livscykeltjänster som baseras på data och analys", säger Peter Guldbrand, kommersiell direktör för VR FleetCare.

Mer information: VR:s mediedesk, tfn 030 70123 

VR FleetCare är en flermärkesverkstad för spårmateriel och dotterbolag till den finländska järnvägsoperatören VR Group. Vi erbjuder våra kunder högklassiga reparations-, service- och livscykeltjänster för materiel inom spårtrafik samt experttjänster inom materielteknik i Norden och Baltikum. 

Vi satsar starkt på framtiden och vår verksamhet styrs av både kontinuerlig utveckling och den senaste tekniken. VR FleetCare sysselsätter över 1 000 personer och omsätter cirka 200 miljoner euro per år. 

Vi ser till att den materiel som rullar på spåren uppfyller våra kunders krav på ett intelligent och säkert sätt, alltid och under alla förhållanden.  

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group