VR-Group Ab bolagsstämma: 90 miljoner i dividender åt staten

VR-Group Ab:s bolagsstämma i Helsingfors den 24 mars godkände bolagets bokslut för 2016. Bolagsstämman fastställde utgående från styrelsens förslag, att för år 2016 betalas 90 miljoner euro i dividender. Dividender betalas åt Finska staten.

Hannu Syrjänen fortsätter som styrelseordförande

Samtidigt fastställdes medlemmarna i bolagets styrelse och förvaltningsråd. Hannu Syrjänen fortsätter som ordförande för styrelsen. Heikki Allonen, Roberto Lencioni, Tuija Soanjärvi och Maija Strandberg fortsätter som medlemmar. Finansråd Marko Hyvärinen från statsrådets kansli och ekonomie magister Kirsi Sormunen.

Styrelseordföranden får en ersättning på 54 750 euro per år, styrelsens vice ordförande 25 800 euro per år och styrelsemedlemmarna 22 800 euro per år. Dessutom får styrelseordföranden och styrelsemedlemmarna ett mötesarvode på 600 euro per möte.

Ville Tavio fortsätter som ordförande för förvaltningsrådet

Riksdagsledamot Ville Tavio (saf) fortsätter som ordförande för förvaltningsrådet.
 
Riksdagsledamöterna Touko Aalto (grön), Thomas Blomqvist (sfp), Lauri Ihalainen (sd), Kalle Jokinen (saml) Elsi Katainen (c), Timo Korhonen (c), Outi Mäkelä (saml), Arto Pirttilahti (c) och Katja Taimela (sd), samt partisekreterare Joonas Leppänen (vf) och Riikka Slunga-Poutsalo (saf) fortsätter i förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådets ordförande får en ersättning på 800 euro per möte, förvaltningsrådets vice ordförande 600 euro per möte och förvaltningsrådets medlemmar 500 euro per möte. Dessutom får varje medlem i styrelse och förvaltningsrådet en VR:s fribiljett.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group