VR Group säljer sitt huvudkontor: Helsingfors järnvägsstation får Scandic-hotell

VR Group säljer sitt huvudkontor vid Helsingfors centralstation till fastighetsinvesteringsbolaget Exilion, som renoverar lokalerna till ett hotell för Scandic Hotels. Lokalerna blir lediga, då VR flyttar sitt huvudkontor till Rundradions Stora smedjan under våren 2018. Helsingfors centralstation hålls i VR:s ägo och kommer under de närmaste åren att utvecklas för framtidens behov.

VR Group berättade om flytten av huvudkontoret i december 2014. Efter det har man sökt efter ny verksamhet och en ny ägare för lokalerna. Stort intresse har visats även internationellt för de historiska lokalerna, och man har fört diskussioner med flera olika aktörer. Planeringen av renoveringen har gjorts i nära samarbete med Museiverket och Helsingfors stad.

- Det var viktigt för VR Group att hitta en helhetslösning för den vackra fastigheten för att komplettera och stöda stationsområdet i sin helhet. Ett annat centralt mål var att den nya ägaren och kommande användaren kunde uppskatta byggnadens historia och ta ett ansvar över dess framtid. Vi tror att Exilion och Scandic Hotels kan uppfylla alla förväntningar och komplettera stadsbyggandet på rätt sätt, säger VR Groups fastighetsdirektör Ari Mäkinen.

Fastigheten kommer att ägas av ett kommanditbolag som förvaltas av Exilion Management Oy. Kommanditbolagets investerare omfattar Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Statens Pensionsfond och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas.

- Vi är nöjda och glada över att få börja planera och renovera byggnaden tillsammans med Scandic. Läget är bästa möjliga för ett hotell, och som Nordens största hotelloperatör är Scandic en utmärkt partner i detta projekt, säger Exilions verkställande direktör Ari Talja

Scandic Hotels öppnar hotellet med cirka 500 rum 2020, vilket kommer att komplettera Helsingfors hotellutbud utmärkt och hjälpa till att svara på det ökande arbets- och nöjesresandets behov. Hotellet kommer att bli ett landmärke och ett av Scandics största.

- Vi känner oss ärade att få öppna dessa historiska lokaler för allmänheten. Vi vill erbjuda våra kunder upplevelserika hotelnätter i Eliel Saarinens anda, berättar Scandic Hotels Finlands verkställande direktör Aki Käyhkö.

Flytt våren 2018

VR:s nya huvudkontor i Rundradions Stora smedjan i Västra Böle renoveras för tillfället Genom att flytta huvudkontoret kan VR ge sin personal möjligheten att arbeta i en modern och öppen verksamhetskultur. Flytten är en del av effektiviseringen av det stora bolaget, med målet att förbättra konkurrenskraften.

- VR förnyar sina fastigheter i nära samarbete med olika aktörer speciellt med tanke på kollektivtrafikens och logistikens behov. Med tanke på VR, ägaren och marknaden söker vi aktivt bästa möjliga lösningar för fastigheter som inte omfattas av detta behov, säger VR Groups verkställande direktör Rolf Jansson.

De nuvarande kontorslokalerna är över 100 år gamla. Genom att flytta till nya lokaler kan VR:s personal arbeta flexiblare och effektivare i lokaler som lämpar sig för modernt kontorsarbete.

Målet är att lokalerna står färdiga för den nya ägaren i juni 2018. Affärens värde är cirka 55 miljoner euro.

Fakta:

Helsingfors centralstation planerades av Eliel Saarinen. Järnvägsstyrelsens kontorslokaler, dvs. VR:s nuvarande huvudkontor, stod färdiga år 1909. Under hela sin livstid har lokalerna anpassats till respektive tids behov. De kommande ändringarna är en del av denna långa historia.

Tidigare meddelanden om ämnet:

http://www.vrgroup.fi/sv/vrgroup/nyhetsrum/nyheter-och-meddelanden/vr-groups-huvudkontor-till-stora-smedjan-151220151215/

http://www.vrgroup.fi/sv/vrgroup/nyhetsrum/nyheter-och-meddelanden/vrs-huvudkontor-flyttar-fran-jarnvagsstationen-081220141008/

 

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group