VR Groups bolagsstämma: 100 miljoner i utdelning till staten

VR-Group Ab:s bolagsstämma, som hölls den 12 april i Helsingfors, fastställde bolagets bokslut för år 2017. Bolagsstämman beslutade på förslag av styrelsen att betala en utdelning på 100 miljoner euro för år 2017. Utdelningen betalas till den finska staten.

Hannu Syrjänen fortsätter som styrelseordförande

Bolagsstämman fattade även beslut om styrelsens och förvaltningsrådets sammansättning. Hannu Syrjänen fortsätter som styrelseordförande. Heikki Allonen, Pekka Hurtola, Roberto Lencioni, Tuija Soanjärvi, Maija Strandberg och Kirsi Sormunen valdes till styrelseledamöter.

Till styrelseordföranden betalas 54 750 euro, till vice ordföranden 25 800 euro och till styrelseledamöterna 22 800 euro per år i arvode. Dessutom får styrelseordföranden och ledamöterna 600 euro per möte i mötesarvode.

Simo Elo utsågs till ordförande för förvaltningsrådet

Simon Elo (Blå) utsågs till ordförande för förvaltningsrådet.

De nya ledamöterna i förvaltningsrådet är riksdagsledamöterna Touko Aalto (Gröna), Thomas Blomqvist (SFP), Lauri Ihalainen (SDP), Kalle Jokinen (Saml), Timo Korhonen (C), Arto Pirttilahti (C), Eero Reijonen (C), Katja Taimela (SDP), Ville Tavio (Sannf) och Raija Vahasalo (Saml) och partisekreter Joonas Leppänen (VF).

Till förvaltningsrådets ordförande betalas 800 euro, till vice ordföranden 600 euro och till ledamöterna 500 euro per möte i arvode. Dessutom får alla ledamöter i styrelsen och förvaltningsrådet VR:s fribiljett.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group