VR tackar Centralen för undersökning av olyckor för deras snabba arbete

VR-koncernens säkerhetsdirektör Yrjö Poutiainen berömmer Centralen för undersökning av olyckor för att ha utfört sitt arbete snabbt vid undersökningen av händelseförloppet. VR har redan uppdaterat sina egna säkerhetsinstruktioner som en följd av olyckan. - Utredningen som Centralen för undersökning av olyckor gjort är ett viktigt arbetsredskap för oss. Resultaten granskas noggrant, och utgående från dem uppdaterar vi våra egna säkerhetsbestämmelser vid behov, konstaterar Yrjö Poutiainen. Samarbetet med utredarna har varit uppbyggande. Jag är nöjd över att händelseförloppet klarnade så här snabbt. Enligt meddelandet från Centralen för undersökning av olyckor berodde olyckan främst på att kopplingslänken mellan vagnarna i tågsättet lossnade. Den stora mängden förhårdnad snö och is, som hade samlats mellan vagnarna, bidrog till att länken lossnade. På grund av is- och snötäcket var det svårt för personalen att se att kopplingslänken lossnat. Enligt Poutiainen hade VR av säkerhetsskäl redan före olyckan effektiverat smältningen av snö och is som samlas i tågsätten. - Säkerheten är VR:s värde nummer ett. Det här betyder att resenärernas säkerhet går före allt annat. Isynnerhet när vinterföret är som svårast, kan säkerhetsåtgärderna till och med leda till beklagansvärda förseningar, kompletterar Poutiainen. Efter olyckan har VR utfärdat en separat arbetsinstruktion, i vilken personalen förpliktas att säkra kopplingarna mellan vagnarna ännu noggrannare än tidigare. I Finland styrs järnvägstrafiken av synnerligen noggranna myndighetsbestämmelser. Även gällande användningen av vagnarnas bromsar finns det detaljerade instruktioner. Efter olyckan den 4 januari har VR utfärdat en egen arbetsinstruktion som kompletterar myndigheternas bestämmelser. Enligt VR:s egen instruktion får man mellan stationen i Böle och Helsingfors lösgöra tågvagnarnas bromsar endast när ett särskilt hjälplok körs mellan vagnarna och stationen för att säkra att vagnarna hålls på plats.
VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group