VR:s, Trafikledsverkets och Polisens kampanj till skolelever: #låtblispåret

VR, Trafikledsverket och Polisen varnar barn och ungdomar för att röra sig på järnvägsspåret Spänningen på banan är mer än hundra gånger större än i ett vägguttag hemma, och den kan hoppa över till en mänska från ett passerande tåg, även om personen inte ens rör vid banan. Tågen rör sig ljudlöst och snabbt, t.o.m. över 60 meter i sekunden. Vistelse och ofog på banan ger upphov till livshorande farosituationer, och kan dessutom medföra skadeståndsansvar på flera hundratusentals euro.

I höst har barns och ungdomars obehöriga vistelse på banområde ökat runtom i Finland. VR, Trafikledsverket och Polisen oroar sig för skolelevers säkerhet och påminner tillsammans skolorna och föräldrarna om bansäkerheten. Kampanjen syns också på kanalerna för VR:s, Trafikledsverkets och Polisens sociala medier med taggen #låtblispåret.

 ”Vi  önskar att föräldrarna hemma kan diskutera med sina barn eller ungdomar om de är medvetna om farorna med att röra sig på banan. Inom ramen för kampanjen riktar vi ett informationspaket om bansäkerhet också till skolorna. Paketet hjälper att åskådliggöra sakens allvar för eleverna”, berättar VR:s säkerhetschef Toni Pelin.

VR har också tidigare samarbetat  med skolor i anslutning till bansäkerheten. Lokföraren Tuomo Jacobsson är en av dem som har besökt skolor längs banan för att berätta om hur farligt det är att röra sig på banan.

 ”Vi  lokförare vill  inte se en enda skolelev ute på järnvägsspåren. Tåget kan inte väja för dem som rör sig på banan, tåget  kan inte heller stanna tillräckligt snabbt. Från ögonblicket då vi märker att någon rör sig på banan tar det mer än en kilometer för tåget att stanna från full hastighet”, berättar Jacobsson.

Underrätta omedelbart nödcentralen(112) om du lägger märke till någon som rör sig på banan, personen kan nämligen vara i livsfara. Polisen tar årligen emot hundratals alarm om obehörig vistelse på järnvägsspåren.

”Det är livsfarligt att röra sig på tågbanan och därför är det förbjudet i lag. Det Innebär alltid en onödig risk, som lätt kan undvikas genom att låta bli spåret”, säger polisinspektör Heikki Kallio från Polisen.

Låt spåret vara fritt från allt som inte hör hemma där

Vistelse på banan kombineras ibland med ofog, där föremål läggs på spåret. Dylikt ofog är farligt för både utomstående och förövarna.

”Elbanans konstruktioner har en livsfarlig elektrisk spänning på 25 000 volt, vilket är mer än hundra gånger spänningen i ett vägguttag i hemmen. En mänska behöver inte vidröra en kontaktledning för att få elstöt. Den kan hoppa över till en mänska i närheten också utan beröring”, berättar projektchef Arto Muukkonen från Trafikledsverket.

I princip är hinder på banan inte nog för att få tåget att spåra ur, men de skapar ändå alltid en farlig situation. Hinder på banan kan dessutom orsaka betydande skador på såväl tågen som på banan. VR och Trafikledsverket kräver alltid straff och skadeersättning för ofog. Man kan vara tvungen att betala flera hundratusen euro i reparationskostnader för tåg eller tågbanan. Ofog och otillåten vistelse på banan gav tågtrafiken år 2019 förseningar på ca 400 timmar, dvs 16 dygn.

”Åldern skyddar inte förövaren mot  plikten att betala skadestånd. Man kan var tvungen att betala ersättning, även om förövaren på grund av sin ålder ännu inte skulle  vara straffrättsligt ansvarig.”, påpekar Kallio från polisen.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu