Början av året som väntat för VR Group

30.04.2014 14:19 Pressmeddelanden

Rörelseresultatet (EBIT) för VR Groups första kvartal var -1,9 miljoner euro. Förra året var det jämförbara rörelseresultatet -2,2 miljoner euro.

Under det första kvartalet var koncernens omsättning 316,1 (310,4) miljoner euro. Den jämförbara omsättningen ökade med 4,0 procent.

Järnvägslogistikens transporterade ton steg med 4,3 procent i Finland och med 8,9 procent i den internationella trafiken.

Alla affärsverksamheter ökade sin omsättning och sitt rörelseresultat jämfört med föregående år.

VR Groups omsättning steg något under det första kvartalet (1.1–31.3.2014). Alla affärsverksamheter ökade sin omsättning och sitt rörelseresultat jämfört med föregående år. Lönsamheten förbättrades av den ökade omsättningen och de effektiviseringsåtgärder som koncernen gjort.

– Början av året har gått som förväntat. VR-koncernen står inför tre stora utmaningar samtidigt: historiskt stora investeringar i materiel och finansieringen av dem, ökad och öppen konkurrens i alla affärsverksamheter samt ovanligt snabb pensionering. Samtidigt har de ekonomiska utsikterna blivit allt osäkrare. Vi fortsätter förbättra vår affärsverksamhets effektivitet och vår konkurrenskraft, säger verkställande direktör Mikael Aro.

Passagerartrafikens omsättning ökade med 2,1 procent och var 145,1 (142,1) miljoner euro. Inom tåg- och busstrafiken gjordes sammanlagt 26,8 (25,4) miljoner resor.

Antalet resor ökade med 5,6 procent jämfört med föregående år, antalet resor inom busstrafiken ökade med 18,0 och inom tågtrafiken minskade med 0,3 procent. Busstrafikens tillväxt berodde på att man vann konkurrensutsättningar. Antalet resor med Allegro ökade trots att rubelns kurs sjönk.

Logistikens omsättning ökade med 3,2 procent och var 111,0 (107,5) miljoner euro. Rörelsevinsten ökade märkbart jämfört med i fjol och var 6,5 (0,6) miljoner euro. Det transporterade tonnaget var 10,8 (10,3) miljoner.

Järnvägslogistikens transporterade ton steg med 4,3 procent i Finland och med 8,9 procent i den internationella trafiken. Transportmängderna påverkades av ökade transporter från skogs-, metall- och kemiindustrin samt den starka tillväxten i trafiken till och från Ryssland.

VR Tracks omsättning ökade med 9,8 procent och var 47,9 (43,6) miljoner euro. Kvartalets rörelsevinst var -10,3 (-11,7) miljoner euro. Förlusten beror på att verksamheten är säsongsbetonad: byggandet kommer inte igång ordentligt förrän under årets andra kvartal. VR Tracks orderstock förblev ganska bra.

De totala investeringarna under kvartalet var 33,1 (28,4) miljoner euro. Restaurangvagnarna och logistikmaterielen var de största investeringarna. Depån i Uleåborg som var en av fjolårets största investeringar togs i bruk i början av året.

VR Group fortsätter med ansvarsfull personalpolitik

- Vi förbereder oss på att vi kommer att behöva effektivisera vår verksamhet, och samtidigt rekryterar vi en stor mängd nya personer. Effektiviseringsbehoven, pensioneringarna och rekryteringsbehoven går inte ihop, och därför behöver vi ett centraliserat gemensamt tillvägagångssätt i koncernen, säger personaldirektör Timo Koskinen.

Därför har koncernen beslutat införa ett tillfälligt utvidgat omställningsskydd som säkerställer att personalen behandlas likvärdigt på olika enheter och i olika yrkesgrupper. Helheten omfattar ett utvidgat omställningsskydd, utbildning i syfte att skapa ny sysselsättning och stöd för omfattande företagshälsovård.

VR Group vill som arbetsgivare fungera ansvarsfullt och långsiktigt även under svåra tider. Koncernen har redan tidigare meddelat att man har som mål att rekrytera omkring tusen nya personer under de kommande tre åren. Samtidigt går cirka 1 700 av koncernens anställda i pension.

Årsrapport på finska

Related to: VR Group

Nyhetsarkiv