En halv miljon resenärer under jultiden i VR:s tåg

11.12.2017 12:50 Pressmeddelanden

Tågturismen fortsätter att öka kraftigt: i november gjordes sammanlagt mer än en miljon resor (+8 %) i VR:s inrikeståg och årets livligaste resesäsong är ännu på kommande. Förhandsförsäljningen av biljetter för tågen under jultiden har varit livligare än i fjol och de populäraste nattågen är redan fullbokade.

Antalet resor på nio av VR:s viktigaste förbindelsesträckor har i år ökat med 15 %. Kraftigast har ökningen varit på sträckan mellan Helsingfors och Uleåborg (+ 51 %). På kundernas önskan har ett flertal ändringar gjorts i rutten: antalet turer har utökats, restiden har förkortats och priserna för Sparbiljetterna har sänkts. Nästa år kommer den snabbaste tågresan till Uleåborg att gå på endast cirka fem timmar.

Jultågen fylls i rask takt

Under jul- och nyårstiden reser cirka 500 000 kunder med inrikestågen. Natt- och biltågen norrut börjar vara slutsålda på de populäraste dagarna. Allt som allt reser cirka 7 000 bilar och 20 000 passagerare med sovplats norrut med VR. Liksom under tidigare år har nattågsturerna utökats med ett flertal extraturer under vinterperioden. Den utgående trafiken söderifrån norrut är allra livligast på fredag och lördag under julveckan (22–23.12). Då är redan mer än 80 % av platserna även i dagtågen sålda. På flera rutter har extraturer satts in i dagtrafiken på dagen före julaftonen, 23.12 körs sammanlagt 179 turer.

Fjärrtågtrafiken tystnar mitt på dagen på julaftonen och fram emot kvällen stannar den av helt. På juldagen startar trafiken igen stegvis fram till mitt på dagen. Returtrafiken norrifrån söderut fördelas i år på flera dagar, från och med annandag jul till nyårsaftonen. Det finns fortfarande gott om platser i returtrafikens dagtåg, men nattågen börjar blir fulla. På annandag jul och nyårsaftonen körs till största delen söndagsturer. Även trettondagstrafiken omfattar några undantag. Exakta uppgifter om fjärrtrafikens tågturer under julhelgen finns i VR:s webbshop.

I VR:s närtågstrafik i huvudstadsregionen och i riktning mot Lahtis och Tammerfors körs på julaftonen söndagsturer fram till klockan 18 då trafiken stannar. I övrigt tillämpas under julen och nyårshelgen avvikande tidtabeller under flera dagar i VR:s närtågstrafik. Närmare information om tidtabellerna finns här.

Julen syns och hörs på många sätt på järnvägsstationerna. På de livligaste stationerna finns det guider på perrongerna under julveckan. Restaurangvagnarnas utbud omfattar julbullar, heta drycker och i de livligaste turerna längs stambanan säljs drycker och pizza i tågvagnarna.

Flera tåg till Ryssland vid årsskiftet – turismen ökar

Årsskiftet är en livlig restid också i trafiken till och från Ryssland. Utöver de normala Tolstoi-tågen trafikerar dessutom 14 extra tåg mellan Helsingfors och Moskva. Dessutom har kapaciteten för de fyra Allegro-tågen mellan Helsingfors och S:t Petersburg utökats så att det finns plats för dubbelt så många resenärer i tågen.

I tågen mellan Finland och Ryssland reser allt som allt under året mer än 450 000 kunder och 40 000 av resorna görs vid årsskiftet. Tågturismen mellan Ryssland och Finland har i år ökat med 23 %.

 

Related to: Passagerartrafik

Nyhetsarkiv