Fjärrtrafiken punktligare i juni än under samma period i fjol

08.07.2014 11:53 Pressmeddelanden

89,3 procent av VR:s fjärrtåg och 93,7 procent av närtågen var punktliga i juni, trots att det liksom under tidigare år pågick gott om banarbeten runt om i landet. 

VR kör omkring 300 fjärrtågsturer varje dygn. I juni gick 89,3 procent av fjärrtågen enligt tidtabellen, med en förseningsgräns på fem minuter. Det är klart bättre än i juni i fjol, när siffran var 82,9 procent. 3,4 procent av tågturerna försenades med över femton minuter. Inställda tågturer räknas som försenade.

VR:s närtåg har cirka 900 avgångar per dygn och 93,7 procent av dem var punktliga i juni. Merparten av närtågen trafikerar inom HRT-området i huvudstadsregionen. Närtågen har en förseningsgräns på under tre minuter på avgångs- eller ankomststationen. 0,8 procent av tågturerna var över tio minuter försenade eller inställda.

VR Transpoints godstrafik hade mycket god punktlighet i juni, 93,7 procent. Godstågen har en förseningsgräns på 30 minuter. VR Transpoint transporterar industriprodukter med cirka 360 godståg varje dygn.

Elektrikerstrejk påverkade inte tågtrafiken

Banfel och materielfel orsakade en del av förseningarna i fjärrtrafiken, liksom hastighetsbegränsningar i samband med banarbeten, till exempel mellan Jyväskylä och Pieksämäki. Närtrafiken påverkades av enstaka banfel, till exempel ett fel på växeln i Kervo i början av månaden, samt utmaningar i materiel- och personalrotationen. Elektrikerna som arbetar för VR Track strejkade mellan den 27 juni och den 1 juli, men det hade ingen betydande inverkan på trafiken.

VR-koncernen arbetar för punktligheten tillsammans med Trafikverket och Helsingforsregionens trafik HRT. VR ansvarar för tågtrafiken och för att tågmaterielen är i skick. Trafikverket ansvarar för järnvägsnätet, dess system och underhåll. Helsing-forsregionens trafik köper närtrafiktjänster av VR i huvudstadsregionen.

Passagerarna kan följa med det aktuella trafikläget på VR:s förnyade webbplats. Via tjänsten Tågen på kartan kan man se hur tågen rör sig på Finlands karta i realtid. Tjänsten kan också laddas ner som mobilapp. På VR:s webbplats finns mer information om hur sommarens banarbeten inverkar på tågtrafiken.

Related to: Täsmällisyys

Nyhetsarkiv