Häftiga åskväder störde tågtrafiken i juli

08.08.2014 14:13 Pressmeddelanden

Banfel orsakade av hetta och åskväder medförde förseningar i tågtrafiken i juli. 

I juli gick 83,9 procent av VR:s fjärrtåg enligt tidtabellen, med en förseningsgräns på fem minuter. VR kör omkring 300 fjärrtågsturer varje dygn. 5,2 procent av tågturerna försenades med över femton minuter. Inställda tågturer räknas som försenade.

Närtågen förbättrade sin punktlighet jämfört med i juni, nu var den 94,6 procent. Under ett dygn avgår cirka 900 närtåg, varav merparten inom HRT-området i huvudstadsregionen. Närtågen har en förseningsgräns på under tre minuter på avgångs- eller ankomststationen. 1,7 procent av tågturerna var över tio minuter försenade eller inställda.

VR Transpoints godstrafik hade mycket god punktlighet i juli, 94,6 procent. Godstågen har en förseningsgräns på 30 minuter. VR Transpoint transporterar industriprodukter med cirka 360 godståg varje dygn.

Banfel försämrade punktligheten   

Banfel orsakade av hetta, åskväder och stormar medförde störningar i tågtrafiken runt om i Finland. Under stormen den sista juli var flera banavsnitt avstängda för trafik. Förseningar märktes av på olika delar av bannätet och tågturer ersattes med bussar.

Ett underskott på personal i närtrafiken orsakade inhiberingar och försämrade punktligheten den 10–12 juli. Underskottet berodde på semesterperioden, på att det bytte  arbetsperiod och på sjukdomsfall. Elektrikerna som arbetar för VR Track strejkade mellan den 27 juni och 1 juli och den 11 och 18 juli, men det hade ingen betydande inverkan på trafiken.

VR-koncernen arbetar för punktligheten tillsammans med Trafikverket och Helsingforsregionens trafik HRT. VR ansvarar för tågtrafiken och för att tågmaterielen är i skick. Trafikverket ansvarar för järnvägsnätet, dess system och underhåll. Helsingforsregionens trafik beställer närtågstrafiken.

Passagerarna kan följa med det aktuella trafikläget på VR:s webbplats www.vr.fi. Via tjänsten Tågen på kartan kan man se hur tågen rör sig på Finlands karta i realtid. Tjänsten kan också laddas ner som mobilapp. Tjänsten finns på adressen www.vr.fi/junatkartalla.

Related to: Täsmällisyys

Nyhetsarkiv