VR Groups huvudkontor till Stora smedjan

15.12.2015 14:15 Aktuellt, Pressmeddelanden

VR Groups huvudkontor, som nu finns i anslutning till Helsingfors centralstation, flyttar till Västra Böle i början av år 2017. VR Group hyr lokaler i Stora smedjan som ägs av Yle. Stationsverksamheten på Helsingfors centralstation fortsätter och utvecklas. Yle fortsätter i sin tur sin verksamhet i en del av Stora smedjan. Delar av byggnaden kommer att utvecklas till lokaler som kan användas gemensamt av VR och Yle. Exempel på dessa är auditoriet, en del av mötesrummen och personalrestaurangen.

– De kontorslokaler som VR för tillfället använder är över hundra år gamla. Den nuvarande byggnaden och lokalerna är unika, men genom att flytta till nya lokaler kan vi jobba smidigare och effektivare, säger VR Groups verkställande direktör Mikael Aro. – Stora smedjan erbjuder nya kontorsutrymmen och goda, mångsidiga tjänster för vår personal.

Med den här lösningen gör VR Group besparingar i miljonklass. – Effektiviteten syns också i biljettpriserna. Att flytta huvudkontoret till förmånligare utrymmen är en del av en större effektivering av bolaget. Där är målet att skära i kostnader och sänka priserna för tågbiljetterna.

– Yle har redan i flera år minskat i synnerhet kontorslokalerna. Med tanke på Yles mål är avtalet med VR om Stora smedjan ett fint steg som förberetts länge. Beslutet stöder våra strategiska mål att flytta resurser från väggar till innehåll, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

VR:s stationstjänster fortsätter – ny verksamhet istället för huvudkontoret

VR kvarstår som ägare för den byggnad som för tillfället utgör VR:s huvudkontor. Men byggnaden kommer också att utvecklas tillsammans med partner som väljs senare. Idéer om att utveckla byggnaden till hotellverksamhet har väckt det största intresset men också kontors- och restaurangbranschen har i viss mån deltagit i planerna. Förändringarna planeras och görs i samarbete med Museiverket och Helsingfors stad.

På innergården till förvaltningsbyggnaden planeras ett nybygge som komplement till helheten. VR har avstått från planerna att bygga ett nytt huvudkontor.

Ett digitaliserat redaktionellt arbete kräver allt färre kontorslokaler

Det ingår inte i Yles grundläggande uppgifter att utveckla fastigheter, samtidigt är en nedskärning i bolagets fastighetskostnader en viktig del av en god resurshantering. Yleskatten stiger inte 2016 och bolagets finansiering har de senaste fyra åren i praktiken hållits på samma nivå. Därför söks möjligheter till nya digitala satsningar också genom att avstå från kontorslokaler.

Digitaliseringen och informationstekniken har gjort arbetet smidigare, lättare och rörligare. Yle har för tillfället ungefär 3050 anställda jämfört med 5000 år 1993 då Stora smedjan stod färdig.

Tidtabellen för flytten för VR:s huvudkontor klarnar inom kort. Renoveringen av Stora smedjans lokaler inleds under år 2016.

 

Fakta:

Eliel Saarinen har ritat Helsingfors centralstation. Järnvägsstyrelsens kontorslokaler, det vill säga den byggnad där VR:s nuvarande huvudkontor finns, stod färdiga år 1909. Lokalerna har under hela sin livscykel anpassat sig till olika tiders behov. De kommande förändringarna är del av den här långa historien.

Stora smedjan, som stod färdig 1993, har planerats av Arkitektbyrån Ilmo Valjakka Oy. Yle äger fastigheten och Rundradions pensionsfond äger tomten. Våningsytan i Stora smedjan uppgår till 20 000 kvadratmeter.

 

Related to: VR Group

Nyhetsarkiv