VR:s huvudkontor flyttar från järnvägsstationen

08.12.2014 12:08 Pressmeddelanden

VR Group planerar flytta sitt huvudkontor vid järnvägsstationen till nya lokaler. Verksamheten på centralstationen fortsätter ändå och utvecklas.

Helsingfors centralstation är indelad i tre helheter. Stationshallen går resenärerna igenom för att ta sig till tågen. I samband med den finns också de synligaste symbolerna för stationen, klocktornet och Lyktbärarna (de sk. Stenmännen). I den västra flygeln finns kommersiella lokaler, som ett gym och restauranger. I den östra flygeln finns VR:s kontorsutrymmen, till exempel för de olika koncerntjänsterna. För närvarande arbetar cirka 600 av VR:s anställda i lokalerna. Nu går det att planera ny verksamhet för den östra flygeln.

Det är möjligt att VR kommer att kvarstå som ägare eller att delar av centralstationen säljs till utomstående investerare. Saken utreds som bäst och några beslut har ännu inte fattats.

- Intäkterna från fastighetsegendomen kan förbättras, det vill säga balansen används oavsett vilket alternativ som förverkligas. VR gör som bäst historiskt stora investeringar i materiel, när vi köper nya lok och tågvagnar för ett par miljarder. Vi måste göra allt vi kan för att finansiera dessa investeringar, eftersom man inte kan anta att ägaren, det vill säga staten, ska finansiera dem, säger VR-koncernens verkställande direktör Mikael Aro.

Förnyandet av verksamheten och tjänsterna kräver inte betydande ändringar i centralstationens yttre. Ändringarna planeras och genomförs i samarbete med Museiverket och Helsingfors stad. Stationshallen kommer även i fortsättningen att vara öppen för allmänheten och dessutom kommer ny service till järnvägsstationen. Förändringen skapar samtidigt förutsättningar för att utveckla Järnvägstorget och miljön runt stationen utgående från stadsbornas behov.

- Järnvägsstationen har haft Helsingfors bästa läge i 150 år och det har alltid skett förändringar. För cirka 100 år sedan revs den gamla stationen och den nuvarande byggdes. Godstrafiken har fått ge plats åt Musikhuset, Medborgartorget och Centralbiblioteket. Genom att exempelvis öppna upp kontorskvarteren runt Posthuset och Senatstorget har Helsingfors blivit mer levande”, konstaterar Mikael Aro.

VR Groups nya huvudkontor byggs troligen närheten av stationerna i Norra Böle, Böle och Ilmala. Det är meningen att projektet ska genomföras i samarbete med en fastighetsinvesterare. VR skulle hyra lokalerna. Beroende på planläggningsprocessen kan man flytta in i de nya lokalerna tidigast år 2017. Pohjolan Liikenne som hör till VR-koncernen planeras få en ny bussdepå vid Lokvägen.
- De nuvarande kontorslokalerna byggdes åt Järnvägsstyrelsen för över 100 år sedan. Centralstationens östra flygel var den största och modernaste kontorsbyggnaden i sin tid. Lokalerna är unika, men lämpar sig dessvärre inte längre som bästa möjliga lokaler för VR:s kontor. Genom att flytta till nya lokaler kan vi arbeta smidigare och effektivare”, säger Mikael Aro.

Related to: VR Group, Asema muuttuu

Nyhetsarkiv