Rataa

Rautatiealan keskeiset toimijat

Rautatieliikenteessä vaikuttaa monta toimijaa, joiden yhteistyö takaa arjen junamatkustamisen ja -kuljetusten sujumisen. 

Me VR:llä vastaamme junien liikennöinnistä, asiakaspalvelusta ja -informaatiosta junissa ja muissa kanavissamme, kalustostamme ja henkilöstöstämme. Lisäksi vastaamme lipunmyynnistä ja -hinnoittelusta kaukojunissa ja omassa lähiliikenteessämme. 
www.vr.fi

Väylävirasto hallinnoi valtion väyläomaisuutta. Se vastaa rataverkon ylläpidosta, kehittämisestä ja kunnossapidosta tilaajaorganisaationa. Väylä vastaa myös laiturialueista ja niiden opastuksesta. 
www.vayla.fi

Fintraffic Raide Oy vastaa rautatieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta. Sen vastuulla on myös asemilla annettava matkustajainformaatio, kuten kuulutukset sekä laiturinäytöt. Fintraffic Raide on Fintraffic Oy:n tytäryhtiö. Erityistehtäväkonsernin omistaa kokonaisuudessaan valtio. 
https://www.fintraffic.fi/fi/raide

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta. Virasto on liikenteen lupa-, rekisteröinti- ja valvontaviranomainen. 
www.traficom.fi

Helsingin seudun liikenne (HSL) on kuntayhtymä, joka järjestää joukkoliikenteen alueellaan. HSL hankkii VR:ltä lähijunaliikenteen palvelut pääkaupunkiseudulla. Lisäksi HSL vastaa alueensa lippujen hinnoittelusta, myynnistä ja tarkastuksesta.  
www.hsl.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) valmistelee liikenneväyliin liittyviä lakeja. Väylävirasto ja Traficom kuuluvat sen hallinnonalaan. Ministeriö vastaa myös Fintraffic Oy:n omistajaohjauksesta. 
www.lvm.fi

Valtion omistajaohjaus huolehtii VR Groupin omistajaohjauksesta; yhtiön omistaa kokonaisuudessaan Suomen valtio. Omistajaohjaus on keskitetty valtioneuvoston kansliaan. Omistajapolitiikkaa harjoitetaan hallitusohjelman mukaisesti. 
www.valtionomistus.fi

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu