Lähijuna päärautatieasemalla

Sidosryhmät

Haluamme ylläpitää aktiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, jotta pystymme paremmin vastaamaan meihin kohdistuviin odotuksiin ja parantamaan palvelujamme ja omia toimintaedellytyksiämme.

Sidosryhmäyhteistyömme tavoitteita ovat raideliikennemarkkinan kasvattaminen, liikenteen päästövähennysten toteuttaminen sekä kilpailun ja raideliikennettä tukevien infrainvestointien edistäminen. Lisäksi haluamme yhteistyössä parantaa Suomen saavutettavuutta, huoltovarmuutta, matkustajakokemusta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Kestävää muutosta edistävä yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tärkeä osa valtionyhtiölle kuuluvaa yhteiskuntavastuuta. Siihen kuuluu aktiivisen yhteiskunnallisen vuoropuhelun lisäksi se, että tarjoamme asiantuntijanäkemyksiä sidosryhmien sekä päättäjien käyttöön.

Meille tärkeitä sidosryhmiä ovat muun muassa asiakkaat, henkilöstö, henkilöstöjärjestöt, valtio-omistaja, poliittiset päättäjät niin hallituksessa, eduskunnassa kuin kaupungeissa ja kunnissa, hallintoneuvosto, viranomaiset, puolueet, etujärjestöt, liiketoimintakumppanit, media ja kansalaisjärjestöt.

Kuva VR Groupin sidosryhmistä

Asiakkaat ja liiketoimintakumppanit   

Liiketoimintaanmme liittyviä sidosryhmiä ovat asiakkaat ja liiketoimintakumppanit Suomessa ja ulkomailla.

Liiketoimintayksikkömme VR Kaukoliikenne, VR Kaupunkiliikenne ja VR Transpoint sekä VR-Yhtymän tytäryhtiö VR FleetCare kehittävät jatkuvasti palveluitaan asiakkaitaan kuunnellen ja yhdessä heidän kanssaan. Toteutamme palveluitamme yhdessä liiketoimintakumppaniemme kanssa.

Poliittiset päättäjät ja viranomaiset 

Julkisia sidosryhmiämme ovat valtio-omistaja, kansalliset ja kansainväliset päätöksentekijät, liikenne- ja viestintäministeriö sekä eri viranomaiset, mm. Väylävirasto ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Kaupungit ja maakunnat

Käymme jatkuvasti aktiivista vuoropuhelua kaupunkien ja maakuntaliittojen kanssa alueellisen junaliikenteen kehittämiseksi.

Järjestöt 

Teemme tiivistä yhteistyötä henkilöstöjärjestöjemme kanssa. Henkilöstöämme on mukana työehtosopimustoiminnassa Rautatiealan unionissa, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL:ssä, VR Akavassa, Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden liitossa, Toimihenkilöliitto ERTO:ssa, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:ssa ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:issa.

Haluamme ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua ja säännöllisiä tapaamisia myös kansalaisjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi Pyöräliiton kanssa olemme tehneet tiivistä yhteistyötä junamatkustamisen ja pyöräilyn yhdistämiseksi.

Jäsenyydet

Olemme Palvelualojen työnantajat Palta ry:n jäsen, joka on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto. Kuulumme myös Keskuskauppakamariin.

Kuulumme Finnish Business & Societyn (FIBS) vastuullisen yritystoiminnan verkostoon. Olemme jäsenenä Climate Leadership Coalition (CLC) -yhdistyksessä. Yhdistys kokoaa yhteen esimerkillisiä yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen hillintään. Lisäksi olemme liittyneet YK:n Global Compact -verkostoon, joka edistää liiketoiminnan vastuullisuutta YK:n periaatteiden mukaisesti.

Pohjolan Liikenne kuuluu Linja-autoliittoon ja VR Transpoint Logistiikkayritysten Liittoon (LOGY ry). Avecra on Majoitus- ja Ravintolapalvelut MaRan jäsen.

Kansainvälinen yhteistyö

Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyhtiöiden yhteisö CER on yksi rautatiealan tärkeimmistä kansainvälisistä järjestöistä. CER hoitaa rautatiesektorin EU-edunvalvontaa, ja olemme CER:in jäsen.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu