VR myy ylimääräisiä matkustajaliikenteen vaunuja

VR asettaa vuoden 2024 aikana myyntiin yhteensä 29 IC-yksikerrosvaunua sekä 22 ns. sinistä vaunua. Myytäväksi asetetut vaunut on poistettu tarpeettomina kaupallisesta matkustajaliikenteestä. Tarkemmat tiedot myyntiprosessista julkaistaan VR:n verkkosivuilla tammikuun 2024 aikana.

VR asettaa myyntiin yhteensä 29 vanhaa Ex- ja Expt-tyypin IC-yksikerrosvaunua sekä 22 ns. sinistä vaunua. Vaunut tulevat myyntiin vuoden 2024 alkupuolella. Myytävät vaunut soveltuvat matkustajaliikenteeseen, mutta ne ovat elinkaarensa loppupuolella. Vaunujen liikennekelpoisuutta voidaan jatkaa kunnossapidolla ja saneerauksilla. Ex- ja Expt-vaunut eivät ole esteettömiä, eikä niissä ole ilmastointia.

”Nyt myytäväksi asetetut vaunut ovat toimineet varakalustona, ja osa niistä on ollut kaupallisessa käytössä aina joulukuuhun 2023 asti. Tehokkaamman kaluston käytön ja suunnittelun myötä nämä matkustajaliikenteen vaunut ovat meille nyt tarpeettomia. Haluamme tehdä osuutemme edistääksemme raidemarkkinan kasvua ja kilpailua Suomessa mm. luopumalla ylimääräisistä dieselvetureista ja matkustajaliikenteen vaunuista sekä myös asemakiinteistöistä”, sanoo VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.

Tarkemmat tiedot myyntiprosessista sekä myytävästä kalustosta julkaistaan VR:n verkkosivuilla tammikuun 2024 aikana.  

Myös vetureita myynnissä

VR tukee hallitusohjelman toteutumista ja omilla aktiivisilla toimenpiteillään pyrkii edistämään raidemarkkinan kasvua ja kilpailua Suomessa. Yhtiö kertoi marraskuussa asettavansa myyntiin yhteensä noin kymmenen liikennekelpoista dieselveturia vuoden 2024 aikana. 

Lue lisää VR:n muista toimenpiteistä kilpailun edistämiseksi:

VR kannattaa alueellisen ostoliikenteen järjestämistä työssäkäyntialueittain
VR luopuu vaiheittain asemakiinteistöjensä omistuksesta 
VR edistää kilpailua raideliikenteessä – myy 11 junayksikköä Suomen Lähijunat Oy:lle


(*Korjattu virheellinen linkitys 5.1.2024)


VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu