vackert sommarlandskap, kvinna som simmar

Mot gemensamma mål
för världens bästa 

På VR accelererar vi framtidens ansvarsfulla mobilitet med 160 års gedigen erfarenhet.

MTRX blir VR – finska VR:s förvärv av tågoperatör i Sverige klart

VR:s förvärv av snabbtågsverksamheten MTRX har idag slutförts med Konkurrensverkets godkännande. Köpet innebär att VR kommer att fortsätta MTRX:s trafik mellan Stockholm och Göteborg. Förvärvet innebär också att alla de cirka 130 MTRX-anställda blir en del av VR:s fjärrtågsverksamhet.

Våra affärsverksamheter

Vi är ett serviceföretag inom resande, logistik och underhåll som ägs av finska staten. Vi betjänar både konsument- och företagskunder.

Inom VR:s fjärrtrafik gjordes historiska 15 miljoner resor år 2023

År 2023 gjordes över 15 miljoner resor inom fjärrtrafiken, vilket utgör ett nytt rekord. Ökningen på 14 procent jämfört med föregående år berodde på att affärs- och arbetsresor samt fritidsresor på vardagar blivit populärare.

Vision, strategi och värderingar

Vi arbetar mot gemensamma mål för världens bästa – det här är vår vision och syftet med vår verksamhet. Vi på VR är föregångare när det gäller att skapa framtidens hållbara rörlighet till fördel för hela samhället.

Nyheter och meddelanden

Se alla nyheter
VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group