Mot gemensamma mål
för världens bästa 

På VR accelererar vi framtidens ansvarsfulla mobilitet med 160 års gedigen erfarenhet.

Våra affärsverksamheter

Vi är ett serviceföretag inom resande, logistik och underhåll som ägs av finska staten. Vi betjänar både konsument- och företagskunder.

Nyheter och meddelanden

Se alla nyheter
VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu