VR:s kunder nöjdare än någonsin

Tågresande är nöjdare än någonsin med VR:s tjänster, och allt fler rekommenderar tåg till närstående. Fler personer än på många år är redo att rekommendera VR. Kundnöjdheten har förbättrats jämsides med ökade passagerarmängder under hela året.

Av kunderna är 80 % nöjda eller mycket nöjda med servicenivån och endast 11 % är inte nöjda. Jämfört med föregående år är 24 % fler redo att rekommendera VR:s tjänster. Särskilt positiv feedback har getts angående konduktörerna, som anses vara vänliga och hjälpsamma experter.

Tågpassagerare uppskattar renligheten på tågen och det säkra sättet att resa. Detta framgår ur en kundnöjdhetsenkät som VR låtit göra via Taloustutkimus. Cirka 1 600 personer besvarade enkäten.
Kunderna berömmer möjligheterna att köpa biljetter digitalt. Nuförtiden köps 75 % av alla biljetter i webbshopen eller mobilt. Andelen biljetter som köps mobilt ökar mest för tillfället.
– Det är trevligt att höra att kunder anser att våra tjänster lättanvända. I år kommer vi att göra omfattande förnyelser i digitala tjänster, säger Maisa Romanainen, direktör för VR:s passagerartrafik. Förnyelser är planerade för mobiltjänster, webbshopen, automater och platsbokningen.

Fler tågresor

Tågresande önskar förbättrade WLAN-förbindelser, renare WC-utrymmen och tydligare information om förseningar.
– Vi lyssnar på all feedback vi får och har redan tagit fram nya utvecklingsobjekt utifrån den senaste feedbacken. Till exempel har vi förbättrat det trådlösa nätverket på tågen märkbart, berättar Romanainen.

VR följer regelbundet upp kundnöjdheten. Sett ur ett europeiskt perspektiv är VR ett mycket bra järnvägsbolag, med bästa kundnöjdheten enligt en färsk undersökning gjord av EU-kommissionen. Mer om EU-undersökningen (på finska).

Det gångna året och resesäsongen kring årsskiftet har varit särskilt lyckat för VR. Årsskiftet följde hela årets utveckling med stigande passagerarmängder. Prisförnyelsen i februari och de snabbare förbindelserna som togs i bruk i juni medförde cirka 350 000 fler tågresor än föregående år inom VR:s egna kommersiella trafik.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group