Tracks

Hos VR skapar vi en växande spårtrafiksmarknad i Finland

Tågtrafiken är framtidens färdsätt

Verksamhetsmiljö

Hos VR skapar vi en växande spårtrafiksmarknad i Finland som gynnar kunderna och samhället som helhet. Vi främjar hållbar mobilitet och logistik mitt i en föränderlig verksamhetsmiljö.

Vår verksamhetsmiljö påverkas av flera faktorer, såsom den ekonomiska recessionen, energikrisen, Rysslands anfallskrig samt klimatförändringen. Nya regleringsförslag, eftersläpande av reparationer i trafikledsnätverket, planerade infraprojekt och ökad konkurrens inom tågtrafiken formar också vår verksamhetsmiljö – och samtidigt den finländska spårtrafiksmarknaden och vår verksamhet på VR på många sätt.

Vi vill skapa en växande, kundorienterad och klimatvänlig spårtrafiksmarknad i Finland, där mer konkurrens och nya tjänster uppstår. Vi strävar efter att öka spårtrafikens färdmedelandel till 10 % för passagerartrafik (6,2 % år 2019) och till 30 % för godstrafik (22 % år 2022). Förutsättningen är tillräckliga infrastrukturinvesteringar.

Det är uppenbart att tågtrafiken är framtidens färdsätt, som kan minska utsläppen, främja en ren omställning, utöka pendlingen och stödja Finlands försörjningsberedskap och ekonomiska tillväxt. Vi främjar dessa mål genom aktiv social dialog och nära samarbete med våra olika intressentgrupper.

Finlands bannät

Finlands bannät, dess underhåll och renovering är Trafikledsverkets ansvar. Bannätets totala längd är nästan 6 000 kilometer, varav drygt hälften är elektrifierade. Nästan 90 % av järnvägsnätet är enkelspår, varpå samma bana trafikeras i båda riktningarna.

Centrala aktörer inom järnvägssektorn

Inom järnvägstrafiken finns många aktörer vars samarbete garanterar smidiga resor och transporter med tåg.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu VR Group