Tiedotusvälineiden edustajien kuvausluvat

Tiedotusvälineiden edustajat eivät pääsääntöisesti tarvitse erillistä lupaa julkisilla paikoilla, kuten junissa ja asema-alueilla, kuvaamiseen. Valo- tai videokuvaaminen ei kuitenkaan saa häiritä matkustusta, asiakaspalvelua eikä junaliikennettä. Kuvaajan on varmistettava kuvaustilanteen turvallisuus. Rata- ja laiturialueilla kuvaamiseen luvat ja ohjeet antaa Väylävirasto.

 • Kuvaustilanteiden turvallisuuden ja sujumisen takaamiseksi tiedotusvälineiden edustajien toivotaan ottavan etukäteen yhteyttä VR Groupin viestintään, joka välittää tiedon tulevasta kuvaamisesta mm. junahenkilökunnalle.
 • Median edustajien ja kuvaajien pääsy yleisöltä suljettuihin ei-julkisiin tiloihin, kuten varikoille ja konepajoille, vaatii etukäteen pyydetyn luvan ja sopimisen.
 • Vetureihin ja ohjaamoihin pääsy edellyttää kirjallista lupaa, joka haetaan hyvissä ajoin, vähintään viisi arkipäivää, ennen kuvauksia.

Tiedotusvälineiden edustajat tarvitsevat junissa matkalipun, jonka he hankkivat itse, jollei ole toisin sovittu. 

Tiedotusvälineiden toiminta Väylän alueilla

Väyläviraston hallinnoimilla asemalaitureilla, rata-alueilla sekä viraston asemarakennuksissa ja muissa kiinteistöissä tapahtuvissa kuvauksissa pyydämme olemaan yhteydessä Väylän viestintään. Kuvauksissa tulee noudattaa Väylän turvallisuusohjeita.

Kuvaamisen rautatiealueella toivotaan noudattavan oikeita ja turvallisia käyttäytymissääntöjä. Kuvattaessa rautatieasemien laiturialueella tai radan läheisyydessä on noudatettava seuraavia ohjeita kuvaajan turvallisuuden ja häiriöttömän liikenteen takaamiseksi:

 • Radalle ei saa mennä.
 • Laiturin reunaa ei saa mennä 1,5 metriä lähemmäksi, ellei nouse junaan tai poistu junasta. Kuvauksesta ei saa aiheutua häiriötä junaliikenteelle eikä matkustajille.
 • Valot eivät missään muodossa saa häikäistä veturin kuljettajaa tai matkustajia, jotka liikkuvat laitureilla tai muualla rautatiealueella.
 • Laituritasosta ei saa mennä millään pitkällä esineellä (mikrofonilla tai valolampulla) 3 metriä lähemmäksi ajolankaa tai kääntöortta. Lisäksi on varottava sähköveturin tai junan kattorakennelmia ja virroitinta.
 • Valo- tai muut rakenteet eivät saa nousta radan sähköjohdinten yläpuolelle tai olla asetettu niin, että ne voisivat kaatua johtimille tai radalle.
 • Ajoneuvolla ajo laiturialueella on kielletty.

Muutoin on noudatettava, mitä on säädetty yleisillä paikoilla kuvaamisesta.

Väylä edellyttää, että mahdollisten vahinkojen varalta kuvaajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka piiriin kuuluvat kaikki kuvauksiin osallistuvat kuvausryhmän henkilöt. Luvan saaja vastaa kaikista kuvaustöihin liittyvistä kustannuksista sekä mahdollisista kuvausten aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Kuvauslupien yhteystiedot 

Kuvausluvat tiedotusvälineille: [email protected]

Kuvausluvat kaupallisiin kuvauksiin: [email protected]

Väyläviraston hallinnoimilla asemalaitureilla, rata-alueilla sekä asemarakennuksissa ja muissa kiinteistöissä tapahtuvissa kuvauksissa ota yhteyttä Väylään

Kuvausluvat kaupallisiin kuvauksiin VR Groupin tiloissa

Kaupallisiin ja markkinointiin tarkoitettuihin kuvauksiin, kuten elokuviin, mainoksiin, musiikkivideoihin ja dokumentteihin sekä oppilaitosten harjoitustöinä tehtyihin kuvauksiin tarvitaan VR Groupin hallinnoimilla asemilla ja junissa kuvauslupa.

Kuvauslupa annetaan kirjallisena, ja sitä täytyy hakea vähintään kahta viikkoa ennen kuvaustilannetta. Lupaa arvioitaessa tarvitaan käsikirjoitus tai vapaamuotoinen selvitys kuvattavasta kohtauksesta. VR Groupilla on oikeus olla myöntämättä lupaa kaupalliseen kuvaamiseen, jos kuvaaminen häiritsee tarpeettomasti asiakaspalvelua, matkustajia tai junaliikenteen turvallisuutta. Lupaa myönnettäessä annetaan tarkemmat ohjeet ja ehdot kuvaamiseen.

Huomioithan, että VR on poliittisesti, uskonnollisesti ja aatteellisesti puolueeton ja sitoutumaton yhtiö. VR:n omistamia asemia tai muita kiinteistöjä tai tiloja ei siten voi vuokrata tai käyttää poliittisiin tarkoituksiin. Lue lisää

Yhteystiedot

Lisätietoja ja kaupallisten kuvausten kuvauslupapyynnöt sähköpostitse osoitteesta [email protected].

Väyläviraston hallinnoimilla asemalaitureilla, rata-alueilla sekä viraston asemarakennuksissa ja muissa kiinteistöissä tapahtuvissa kaupallisissa kuvauksissa ota yhteyttä Väylän viestintään. Kuvauksissa tulee noudattaa Väylän turvallisuusohjeita.

 

Helsingin päärautatieasema 

Helsingin päärautatieasemalle kirjoitettavista kuvausluvista voimme veloittaa tarvittaessa korvauksen, jolla pyritään kattamaan kuvausten vaatimat mahdolliset erityisjärjestelyt sekä mahdollinen häiriö. Veloitus sovitaan aina tapauskohtaisesti etukäteen.

Maksullinen kuvauslupa kaupallisiin tuotantoihin kattaa päärautatieasemalla yleisölle avoimet tilat sekä sen lisäksi kellotornin ja presidentinnaulan tilat. Tilat, joissa on vuokralaisten toimintaa, edellyttää sopimista suoraan tilan käyttäjän kanssa.

 • Kuvauslupa 24 h sisältäen kuvausten valmistelut ja opastamisen (2 500 € + alv)
 • Kuvauslupa 1-3 h sisältäen kuvausten valmistelut ja opastamisen (1 100 € + alv)

Kuvausryhmälle järjestetään ovien avaamiset, tilojen siivous sekä tarvittava sähkö ja kiinteistön valaistus. Tilaajan kanssa sovitaan kellonaika ja kuvauksen järjestelyt tapauskohtaisesti.

Rautatieasemien tapahtuma- ja tilavaraukset


Ota yhteyttä: Clear Channel, promootiomyynti, p. 0207 312 058, [email protected]. Pyydä tarjous ajoissa ja kerro yhteydenotossasi tapahtuman luonne, aikataulu ja yhteyshenkilöt.

Huomioithan, että VR on poliittisesti, uskonnollisesti ja aatteellisesti puolueeton ja sitoutumaton yhtiö. VR:n omistamia asemia tai muita kiinteistöjä tai tiloja ei siten voi vuokrata tai käyttää poliittisiin tarkoituksiin. Lue lisää

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu