Junarata

Avainluvut Q1/2024

 

 

Avainluvut

1-3/2024

1-3/2023

1-12/2023

Liikevaihto, M€

290,9

302,9

1224,1

Liiketulos, M€

-15,0

2,8

81,5

% liikevaihdosta

-5,2

0,9

6,7

Vertailukelpoinen liiketulos, M€*

-17,1

-0,2

59,9

% liikevaihdosta

-5,9

-0,1

4,9

Tilikauden tulos, M€

-14,6

0,6

52,4

Liiketoiminnan rahavirta, M€

35,1

28,2

203,8

Investoinnit, M€

53,7

36,6

186,9

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, M€

1 803,3

1 826,1

1 823,6

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) %

-2,8

1,1

5,2

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto %

-3,3

0,4

4,0

Oman pääoman tuotto (ROE) %

-4,6

0,2

4,2

Korollinen nettovelka kauden lopussa, M€

350,7

391,5

330,8

Nettovelkaantumisaste %

27,9

32,1

26,1

Henkilöstömäärä kauden lopussa

9 183

8 926

9 110

Henkilöstö keskimäärin, HTV

8 175

7 858

7 765

* VR Group esittää vertailukelpoisen liikevoiton vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Vertailukelpoisen tunnusluvun tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta.

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty VR Groupin 2023 vuosikertomuksessa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu