Helsingin varikko

Avainluvut

VR Groupin liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2023 (28.4.2023):

Avainluvut

1-3/2023

1-3/2022

1-12/2022

Liikevaihto, M€

302,9

202,1

1 107,0

Vertailukelpoinen käyttökate, M€*

48,9

10,6

149,0

% liikevaihdosta

16,1

5,2

13,5

Liiketulos, M€

2,8

-24,9

-58,4

% liikevaihdosta

0,9

-12,3

-5,3

Vertailukelpoinen liiketulos, M€*

-0,2

-24,9

6,0

% liikevaihdosta

-0,1

-12,3

0,5

Tilikauden tulos, M€

0,6

-14,9

-47,4

Liiketoiminnan rahavirta, M€

31,2

3,1

179,9

Investoinnit, M€

36,6

30,2

219,8

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, M€

1 826,1

1 578,1

1 862,5

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) %

1,1

-3,6

-1,6

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto %

0,4

-3,6

2,0

Oman pääoman tuotto (ROE) %

0,2

-4,7

-3,7

Korollinen nettovelka kauden lopussa, M€

391,5

247,1

341,9

Nettovelkaantumisaste %

32,1

19,3

27,4

Henkilöstö keskimäärin

7 858

5 623

7 821

* VR Group esittää vertailukelpoisen liikevoiton sekä vertailukelpoisen käyttökatteen vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Vertailukelpoisten tunnuslukujen tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta.

Vertailukelpoisesta käyttökatteesta oikaistavat erät on määritetty samoin perustein kuin vertailukelpoisen liiketuloksen laskennassa. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty VR Groupin 2022 vuosikertomuksessa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

 

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu