Junarata

Avainluvut

VR Groupin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

Avainluvut

10-12/2023

10-12/2022

1-12/2023

1-12/2022

Liikevaihto, M€

313,2

327,6

1 224,1

1 107,0

Vertailukelpoinen käyttökate, M€*

64,0

45,1

251,0

169,2

% liikevaihdosta

20,4

13,8

20,5

15,3

Liiketulos, M€

21,9

-19,9

81,5

-58,4

% liikevaihdosta

7,0

-6,1

6,7

-5,3

Vertailukelpoinen liiketulos, M€*

16,7

0,1

59,9

6,0

% liikevaihdosta

5,3

0,0

4,9

0,5

Tilikauden tulos, M€

14,9

-23,8

52,4

-47,4

Liiketoiminnan rahavirta, M€

53,7

76,2

203,8

179,9

Investoinnit, M€

65,8

95,7

186,9

219,8

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, M€

1 823,6

1 862,5

1 823,6

1 862,5

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) %

5,8

-5,3

5,2

-1,6

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto %

4,6

-0,9

4,0

2,0

Oman pääoman tuotto (ROE) %

4,8

-7,4

4,2

-3,7

Korollinen nettovelka kauden lopussa, M€

330,8

341,9

330,8

341,9

Nettovelkaantumisaste %

26,1

27,4

26,1

27,4

Henkilöstö kauden lopussa

9 110

9 113

9 110

9 113

Henkilöstö keskimäärin

7 765

7 821

7 765

7 821

* VR Group esittää vertailukelpoisen liikevoiton sekä vertailukelpoisen käyttökatteen vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Vertailukelpoisten tunnuslukujen tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta.

Vertailukelpoisesta käyttökatteesta oikaistavat erät on määritetty samoin perustein kuin vertailukelpoisen liiketuloksen laskennassa. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty VR Groupin 2022 vuosikertomuksessa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

VR-Yhtymä osti ruotsalaisen bussi- ja raideoperaattori Arriva Sverigen. Yrityskauppa toteutui 1.7.2022 ja yhtiön nimi muutettiin VR Sverige AB:ksi.

Keskimääräinen henkilöstömäärä on raportointikauden viimeisen kuukauden keskimääräinen HTV-henkilömäärä.

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu