Nainen katsoo eteenpäin

Alkaneen vuoden näkymät 

VR Groupin liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2023 (28.4.2023):

 

VR odottaa, että vuoden 2023 vertailukelpoinen liiketulos paranee verrattuna vuoteen 2022.

Suomen yleistä taloustilannetta synkentävät korkea inflaatio, kohonnut energian hinta, korkotason nousu sekä kuluttajien heikko luottamus talouteen. Taustalla vaikuttavat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja maailmanpoliittinen epävarmuus. Taloustilanne heijastuu merkittävällä tavalla VR:n liiketoimintaan, kannattavuuteen ja lähiajan näkymiin. Erityisesti korkea inflaatio vaikuttaa negatiivisesti VR:n kannattavuuteen. VR irtautui idän tavaraliikenteestä kokonaan vuonna 2022 Venäjän hyökkäyssodan seurauksena, mikä laskee rautatielogistiikan kuljetusmääriä kokonaisuutena kuluvana vuonna. VR odottaa, että kotimaan kuljetusten volyymit kasvavat, erityisesti raakapuukuljetusten osalta. Tähän vaikuttavat myös uudet metsäteollisuuden investoinnit, kuten käyttöön otettava Kemin biotuotetehdas. Yleinen talouskehitys heijastuu kotimaan teollisuuteen ja siten kuljetustarpeeseen ja -määriin.

Junamatkustus on elpynyt koronapandemian hellittäessä. Pandemia on kuitenkin muuttanut työssäkäyntiä ja siten myös ihmisten liikkumista. Etätyö on yleistynyt, ja matkustus on ollut vapaa-aikapainotteista. Kaukoliikenteen matkamäärien odotetaan nousevan kokonaisuutena viime vuodesta. Nousu painottuu alkuvuoteen, sillä pandemia heikensi matkamääriä vuonna 2022 erityisesti vuoden alussa. VR on siirtänyt vuoden neljää ensimmäistä kuukautta koskevan joukkoliikenteen tilapäisen alv-alennuksen täysimääräisesti lipunhintoihin. Ruotsin kaupunkiliikenteessä liikevaihto ja kannattavuus laskevat vuodesta 2022, koska osa nykyisistä sopimuksista päättyy ja seuraava uusi sopimus alkaa vasta vuoden 2023 lopussa.

VR etusivu VR Transpoint etusivu VR Fleetcare etusivu Pohjolanliikenne etusivu Avecra etusivu