Nainen tähyilee

Kuluvan vuoden näkymät 

VR Groupin heinä-syyskuun 2023 liiketoimintakatsaus

VR odottaa, että vuoden 2023 vertailukelpoinen liiketulos paranee verrattuna vuoteen 2022.

Suomen yleistä taloustilannetta synkentävät teollisuuden heikentyneet suhdanteet, korkea inflaatio, korkotason nousu sekä kuluttajien heikko luottamus talouteen. Myös teollisuuden tilauskanta ja vientimäärät ovat supistuneet globaalin kysynnän pienennyttyä. Taloustilanne heijastuu merkittävällä tavalla VR:n liiketoimintaan, kannattavuuteen ja lähiajan näkymiin. Erityisesti korkea inflaatio sekä raskaan teollisuuden heikentynyt suhdanne vaikuttavat negatiivisesti VR:n kannattavuuteen.

VR irtautui idän tavaraliikenteestä kokonaan vuonna 2022 Venäjän hyökkäyssodan seurauksena, mikä laskee rautatielogistiikan kuljetusmääriä kokonaisuutena myös kuluvana vuonna. Suomen raskaan teollisuuden heikentynyt suhdanne on pienentänyt kuljetusvolyymeita vuoden toisesta kvartaalista lähtien. VR odottaa, että kotimaan kuljetusten volyymit laskevat vuonna 2023 verrattuna edelliseen vuoteen.

Junamatkustus on elpynyt koronapandemian hellitettyä. Pandemia on kuitenkin muuttanut työssäkäyntiä ja siten myös ihmisten liikkumista. Etätyö on yleistynyt, ja matkustus on ollut vapaa-aikapainotteista. Kaukoliikenteen matkamäärien odotetaan nousevan kokonaisuutena viime vuodesta. Nousu painottuu alkuvuoteen, sillä pandemia heikensi matkamääriä vuonna 2022 erityisesti vuoden alussa. Ruotsin kaupunkiliikenteessä liikevaihto ja kannattavuus laskevat vuodesta 2022, koska osa nykyisistä sopimuksista päättyy ja seuraava uusi sopimus alkaa vasta vuoden 2023 lopussa.

VR Group -etusivu VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu