Nainen tähyilee

Kuluvan vuoden näkymät 

VR odottaa, että vuoden 2024 vertailukelpoinen liiketulos paranee verrattuna vuoteen 2023.

Junamatkustuksen suosio kasvoi vuoden 2023 aikana ennätystasolle. Arkipäivien liike- ja työmatkustaminen sekä vapaa-ajan matkustaminen kasvoivat, ja kaukoliikenteen matkamäärien arvioidaan kasvavan edelleen vuoden 2024 aikana.

Suomen raskaan teollisuuden heikentynyt suhdanne on pienentänyt tavaraliikenteen rautatiekuljetusten volyymeja vuoden 2023 toisesta neljänneksestä lähtien. Tavaraliikenteen rautatiekuljetusten volyymien odotetaan jäävän edelleen normaalia matalammalle tasolle. VR arvioi, että kuljetusten volyymit kasvavat vuonna 2024 verrattuna edelliseen vuoteen erityisesti vuoden toisella puoliskolla. Rautatiekuljetusten hintatason odotetaan nousevan vuonna 2024 verrattuna edelliseen vuoteen.

Kaupunkiliikenteessä ennen pandemiaa solmittujen pitkäaikaisten sopimusten negatiivisten vaikutusten kannattavuuteen odotetaan jatkuvan. Tehostamistoimenpiteillä ja sopimusportfolion uudistamisella pyritään kaupunkiliikenteen kannattavuuden parantamiseen, mutta kannattavuushaasteiden odotetaan jatkuvan.

 

VR-etusivu VR Transpoint -etusivu VR FleetCare -etusivu VR Group -etusivu